Grannar oroade över bergtäkt

Företaget Swerock vill anlägga en bergtäkt i skogen söder om Grönlund i norra Upplands-Bro. Nu är grannarna oroade för att buller, trafik och sprängningar ska störa deras tillvaro.

  • Publicerad 12:38, 15 apr 2017

– Det känns som att de kommer ta över våra liv. Om det blir en bergtäkt kommer vi inte vilja bo kvar, men vem kan vi sälja till när de blir granne med en bergtäkt?

Helena Nygren är en av de boende utefter Håbo Häradsväg som i slutet av mars fick veta att Swerock vill anlägga en bergtäkt i området, 400 meter från hennes hus.

De ska ansöka om att bryta i genomsnitt 500 000 ton bergmassor per år i 25 år. Det innebär omkring 114 tunga transporter per arbetsdag.

Helena Nygren och flera av grannarna är bestörta. De ser risker för bullerstörningar, naturlivet och trafiksäkerheten. De är också oroade för att vattennivån i deras brunnar ska sänkas på grund av avledningar och att restprodukter från verksamheten kan hamna i vattnet.

– Alla här har enskilt vatten, alla har varsin brunn. Rent vatten är en förutsättning för boendet, säger Helena Nygren.

Även grannen Per-Olof Ekstrand är bekymrad. Han tycker också att de boende har fått alldeles för kort tid på sig att komma in med synpunkter.

– Vi är lekmän och kan inte lägga våra liv åt sidan för att gå igenom allt det här, säger han.

På mail till Mitt i förklarar företaget att deras miljöutredningar inte är klara och att eventuell påverkan på brunnar och av buller undersöks just nu. Vissa åtgärder är redan planerade.

– En ny väg kommer att anläggas in till täktområdet. Vägen och planerad brytning söder ifrån gör att störningar kan minimeras, skriver Jenny Malmkvist som är täkthandläggare på Swerock.

Hon menar också att tiden från att samrådshandlingarna skickades ut den 27 mars till svarsdatumet 5 maj är rimligt och enligt praxis.

Den 2 maj hålls ett samrådsmöte och innan sommaren kommer Swerock skicka sin ansökan om att bedriva bergtäkt till Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som avgör om tillstånd ska ges.

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04