Stöd. Paloma Winneth Varelamontes bor i Sätra i ett område där det tidigare varit diskussioner om ombildning. "Vi vann den gången och vi ska vinna igen. Jag känner att vi alla har kamplust", säger hon. Foto: Lisa Halldén

Grannar mobiliserar efter ombildningsbesked

Efter beskedet att hyresrätter i Sätra och Skärholmen kan ombildas till bostadsrätter samlas nu grannar i protest. "Det här handlar inte om partipolitik utan om våra hem", säger Paloma Winneth Varelamontes, Sätrabo och talesperson för det nya nätverket "127 tillhör oss".

  • Publicerad 17:31, 6 mar 2019

Nabila Abdul Fattah, som var ledande i nätverket "Alby inte till salu" för sex, sju år sedan, skrev på Twitter att hon aldrig trodde att hon skulle organisera sig i bostadsfrågan igen. "Men nu sitter jag här och har startat upp 127 tillhör oss - stoppa ombildningarna. Redo för kaos igen. Kör vi!" skrev hon.

Nätverket har sitt första möte nästa vecka. Det blir ett panelsamtal och på Facebook har i skrivande stund 85 personer anmält intresse att gå.

– Det startade som små öar, olika små grupper som ville organisera sig. Så vi gick ihop och samlade ihop kraften, säger Paloma Winneth Varelamontes som är talesperson för nätverket.

Hon upplever att det finns en stor oro bland hennes grannar för vad en ombildning skulle innebära.

— Det är ett reellt hot. Många av dem som bor här har inte möjlighet att köpa sin lägenhet. Vi tvingas till att försvara våra hem, säger hon.

Enligt en undersökning från Hyresgästföreningen har den grönblåa majoriteten i stadshuset lågt stöd från sina väljare i frågan om ombildning av hyresrätter. Bland Miljöpartiets väljare är stödet särskilt lågt. Där är 82 procent mot ombildningar och 13 procent för.

Men Sara Grolander (MP) i Skärholmens stadsdelsnämnd menar att beslutet förankrades i partiet redan 2017. Olika boendeformer är ett sätt att motverka ekonomisk segregation och den ståndpunkten har legat till grund för den bostadspolitik som partiet gått till val på, menar hon.

– Vi har sagt att vi öppnar upp för ombildningar i de stadsdelar där hyresrätter utgör mer än 60 procent av bostadsbeståndet, och där allmännyttan är dominerande. Om ombildningar sker och kriterierna inte längre skulle uppfyllas, då kommer ytterligare ombildningar inte att tillåtas. Det innebär enligt de kriterierna att man i Skärholmen tillåter totalt cirka 240 ombildningar och i Sätra cirka 35 ombildningar, skriver hon i ett mejl till SkärholmenDirekt.

Enligt Hyresgästföreningens undersökning tycker 62 procent av Centerpartiets väljare att en ombildning av allmännyttan till bostadsrätter är en dålig idé. Men Johan Kling (C), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, tror att resultatet speglar hur frågan är ställd.

– Hade de istället frågat om man tycker att det är rimligt att folk som bor i förorten ska få möjlighet att göra bostadskarriär, så tror jag att resultatet hade sett annorlunda ut, säger han. 

Han tycker att diskussionerna kring ombildningarna har skapat onödig oro. 

– Jag tycker man har gjort en höna av en fjäder. Det handlar om en öppen fråga till folk som bor i allmännyttan om de vill äga sina bostäder. Vill man inte det kommer man fortfarande kunna hyra sin bostad. Dessa lägenheter kommer inte försvinna, säger han. 

Men oron bland hyresgästerna är att hyran riskerar att bli högre om de ska hyra sin bostad av en privat hyresvärd än om de hyr den av allmännyttan?

– Det finns inget större fog för oro. Hyran sätts i en förhandling mellan värden och Hyresrättsföreningen. Den hyresförhandlingen ska ske oavsett om du hyr din bostad av en bostadsrättsförening eller av allmännyttan. 

Stöd. Paloma Winneth Varelamontes tror att det är viktigt att folk som är oroliga för vad ombildningarna kan innebära vet att de kan påverka besluten. "Folk engagerar sig när de tror att de har en chans", säger hon. Foto: Lisa Halldén

Så här gjordes undersökning:

Undersökningen gjordes mellan 15-22 januari av Kantar Sifo på uppdrag av Hyresgästföreningen. Frågan som ställdes var bland annat: "Tycker du att det ett bra eller dåligt förslag att sälja delar av Stockholms stads kommunalt ägda fastigheter med hyresrätter (allmännyttan) till privata fastighetsägare?”

Totalt deltog 2 000 personer i åldrarna 18-79 år, i undersökningen. Alla deltagarna bor i Stockholm och deras partitillhörighet baseras på vem de uppgav att de röstade på i valet till kommunfullmäkte 2018.

Totalt sett är 67 procent av de 2 000 som deltog i undersökningen emot ombildningar i ytterstaden.

Visa merVisa mindre