Tillfällig. Här, vid S:t Göran, på en personalparkering vid Magnus Huss väg, är det tänkt att den tillfälliga brandstationen ska byggas. Foto: Olle Anrell

Grannar missnöjda med nya platsen för brandstationen

Planerna på en tillfällig brandstation på Norr Mälarstrand stoppades till mångas glädje. I stället är planen att det ska byggas en vid S:t Görans sjukhus. Men beslutet har nu överklagats av grannar på den nya adressen.

  • Publicerad 12:01, 22 jul 2022

Det blir en orimlig koncentrering av blåljus till vår del av Kungsholmen.

Mitt i berättade i maj att fastighetskontoret sökt bygglov för en tillfällig brandstation vid parkeringsplatsen bredvid Orangeriet på Norr Mälarstrand. Stationen skulle användas i två år när den ordinarie stationen på Hantverkargatan renoveras.

Det genererade protester från grannar, och stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) tyckte inte heller att det var någon bra idé.

Staden har haft två olika förslag: det på Norr Mälarstrand som var fastighetskontorets huvudspår, och ett vid S:t Görans-området på en del av personalparkeringen vid Magnus Huss väg, där man parallellt har sökt bygglov.

I juni kom beskedet från fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) och fastighetsregionrådet Charlotte Broberg (M) att man stoppat planerna på en tillfällig station på Norr Mälarstrand och att den i stället hamnar i Stadshagen. Båda var nöjda.

– Vi har kunnat hjälpa till med en lösning vid S:t Görans sjukhus där man kan bygga en tillfällig station i två år, sa Charlotte Broberg (M) till Mitt i då.

Överklagat

Grannarna på den nya tilltänkta platsen är dock inte lika glada. Patrik Hjelmberg är talesperson för bostadsrättsföreningen Iskristallen, med 168 lägenheter, som överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen.

– Vi vill stötta staden att hitta en trygg och säker plats för en tillfällig brandstation, och vi anser att placeringen på Norr Mälarstrand är bättre på flera sätt. Påverkan på närområdet blir större på Magnus Huss väg, och Mariebergsgatan är en hårt trafikerad gata vilket riskerar att påverka utryckningar negativt, säger Patrik Hjelmberg, och fortsätter:

– Vi tar höjd för våra medlemmar och hyresgäster, till exempel förskola, som kommer att störas av ljus och ljud under dygnets alla timmar. Det blir en orimlig koncentrering av blåljus till vår del av Kungsholmen.

Vill ha förklaring

Föreningen har i sin överklagan begärt en ordentlig konsekvensanalys av Stockholms stad.

– Vi vill att de ska förklara hur placeringen på Magnus Huss väg är en lämplig placering, samt vilka åtgärder de är beredda att göra i närområdet för att minska påverkan.

I överklagan skriver föreningen också att det redan pågår en ombyggnation av Mariebergsgatan som ska ta två år och att det finns en oro kring att sjukhusets personalparkering försvinner. Man är rädd att det kommer att öka trycket på områdets parkeringsplatser.