Naggas i kanten. I Vålbergaskogen planeras det en förskola i den nya detaljplanen för Barkarby centrum. Foto: Erik Lejdelin

Grannar kritiska till förskoleplanerna i Vålbergaskogen

Kommunen förlängde samrådet efter att många grannar hört av sig till kommunen om byggplanerna i Barkarby. Det är framförallt den planerade förskolan i Vålbergaskogen som får de boende att se rött.

  • Publicerad 21:02, 17 dec 2021

Det här förslaget är det som just nu anses gör minst skada.

Mitt i har tidigare berättat om de omfattande byggplanerna i Barkarby centrum. 1 100 bostäder i tio nya kvarter – främst längst med det som i dag är Helikopter- och Attackvägen.

Tanken var att samrådet skulle avslutas i början på december men på grund av alla frågor från grannar i området valde man att förlänga samrådet till den 13 december.

I de yttranden som Mitt i har gått igenom framgår det att många bor i Barkarby för småstadskänslans skull. Man gillar inte den täta bebyggelsen i Barkarbystaden och det framtida Veddesta.

Naggar skogen i kanten

Många är också oroliga för den planerade förskolan i Vålbergaskogen, som i förslaget får en tomt på 6 700 kvadratmeter. Något som väcker ont blod med tanke på att skogen naggats i kanterna tidigare i samband med Förbifart Stockholm och modulbostäderna.

En skriver:

"Jag motsätter mig detta förslag skarpt, det lilla grönområde vi har kvar efter förbifartens skövling vill vi gärna ha kvar."

En annan skriver att:

"En bit av skogen försvann redan med byggandet av det nya student- och ungdomsboendet (kvarter H) och nu ska en större bit av skogen skövlas och försvinna för att trycka in en förskola".

Flera undrar om det inte går att planera förskolan någon annanstans, bredvid Barkarbyskolan eller på den plats där Ekorrparken nu ligger. Många oroas också för ökade bullernivåer från E18 och den framtida fyrspåriga järnvägen när träd ska huggas ner.

Även kommunens tekniska nämnd anser att skogen inte ska röras.

"Behöver en förskola i området"

Jonathan Björniden (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott, säger att det i sådana här fall alltid handlar om olika intressen.

– Vi behöver en förskola i området och på ett rimligt avstånd från där folk bor. Man får väga barnens behov av en förskola mot att man naggar skogen i kanten.

Jonathan Björniden (L) påpekar att det fortfarande kommer att finnas mycket skog kvar, men menar att det är svårt att hitta en plats i befintlig stadsbebyggelse som är tillräckligt stor för att rymma en förskolegård som uppfyller kommunens riktlinjer.

– Det kommer att bli något skogsområde som behöver tas i anspråk och det här förslaget är det som just nu anses gör minst skada.

I de yttranden som inkommit är grannarna oroliga för att hela det aktuella området ska skövlas, men det är det inte tal om enligt kommunen.

– Vi ska försöka behålla så många träd som möjligt. Det är i stort sett bara på den ytan där själva huset ska stå som träd behöver tas ner. På själva förskolegården så är utgångspunkten att bevara så mycket som möjligt av naturen i enlighet med kommunens lek- och aktivitetsplan, säger Paulina Nordahl, planarkitekt.

Förskoleplaner. Här längs vid Flygarvägen, strax nedanför Spaningsvägen, är planen att infarten till förskolan ska ligga. Foto: Erik Lejdelin

Flera rödlistade arter i Vålbergaskogen

Förskolans fastighet planeras att bli 6 700 kvadratemter, med en byggrätt på 1 700 kvadratmeter. Ett gångstråk mellan Flygarvägen och Attackvägen ska göra att man når förskolan från båda håll.

Kommunen lät göra en inventering av skogen 2017 och man fann då 15 naturvårdsarter varav sex är rödlistade: tallticka, reliktbock, gröngöling, duvhök, kungsfågel och mindre träfjäril.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre