Oroade. Boende på Kotkagatan tror att den nya byggnationen kommer påverka deras område negativt. Foto: Emma Löf Hagström

Grannar i Akalla oroade när staden byggs ut

Akalla och Husby ska byggas ut och byggas ihop, i ett stort projekt vid Finlandsgatan. Nu säger boende ifrån, och menar att det är ogenomtänkt och kommer påverka området negativt.

  • Publicerad 17:01, 27 nov 2020

1780 bostäder, tre förskolor, en skola, idrottshall och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler – det är planen när staden vill bygga nytt i Akalla och Husby, längs med Finlandsgatan.

I styrelsen på BRF Kotkagatan motsätter man sig planerna. Föreningen består av 182 lägenheter i Akalla, som skiljs från Finlandsgatan av ett parkeringshus som ägs av Svenska Bostäder. Det och ett annat liknande parkeringshus i närheten planeras rivas till förmån för nya hyresrätter.

– Det kommer byggas bostadshus nästan precis utanför våra lägenheter vilket kommer påverka värdet negativt, tror vi. De kommer ta bort skog i närheten vilket ökar bullret från motorvägen, säger bostadsrättsföreningens ordförande Kent Nordegren.

Nyligen var detaljplanen ute på samråd, en del i planprocessen som innebär att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter. Kent Nordegren anser dock att dialogen med boende om planerna har varit bristfällig.

– Jag tycker inte det har gått ut tillräckligt med information, och inte heller på andra språk, så alla kanske inte ens kunnat ta till sig av vad det är som händer. Flera boende har kommit till mig och varit oroliga; uttryckt att de inte känner sig inkluderade i vad som pågår.

Brist på parkering

Styrelsemedlemmarna vittnar dessutom om att det redan råder parkeringsbrist i området, och säger att de inte fått något konkret förslag på hur frågan ska lösas när parkeringshusen rivs.

– De flesta som bor här är helt beroende av sina bilar, säger Lennart Zamore, tidigare ordförande i bostadsrättsföreningen.

Kent Nordegren tillägger:

– Svenska Bostäder säger att de jobbar på en lösning, men vi har inte alls fått något svar på hur, och dialogen med oss har varit på snudd på minimal. Vi hade ett kort möte med dem i början av sommaren som bara väckte fler frågor.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd samt ordförande i Svenska Bostäder, håller inte med om bilden.

– I de samtal vi har haft med de boende har många välkomnat en upprustning av området, säger han.

Hur planerar ni att lösa parkeringsfrågan?

– Självklart vill vi hitta en lösning för de som hyr parkeringsplatser i garaget i dag. Det finns lediga platser i Svenska Bostäders garage i närområdet, och det planeras för nya platser. Det går också att kontakta andra aktörer som har parkering i närområdet, exempelvis Stockholm Parkering. För de nya bostäderna byggs dessutom parkering under mark, säger Dennis Wedin.

De boende är dock skeptiska.

– De nya platserna som byggs kommer dröja. Vi tror att det kommer bli kaos, folk kommer behöva flytta härifrån, säger Lennart Zamore.

Illustration. Om allt går enligt plan kommer byggnationen i vitt på bild att tillkomma längs Finlandsgatan. Foto: Stockholms stad

Projektet

Antalet bostadsrätter förväntas bli 1 071 stycken och antalet hyresrätter 710 stycken.

Mark som tas i anspråk för förslaget består av naturmark, parkeringshus, parkeringsytor och befintlig bebyggelse som byggs på.

Byggstart planeras till hösten 2023, men innan dess ska planen på gransking och sedan godkännas, då finns möjlighet att återigen lämna synpunkter samt överklaga.

Kostnaden för projektet beräknas till omkring 1,1 miljarder kronor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Rivas. Tidigare ordförande i BRF Kotkagatan visar ett av parkeringshusen som planeras att tas bort till förmån för hyresbostäder. Foto: Emma Löf Hagström