Hillevi och Alexander bor på Hammardalsslingan nära stenkrossen. De vill ha bort krossen. Foto: Anders Björklund

Grannar förtvivlade över stenkrossens slammer

En stenkross som startade i våras stör boende i Hammardal och Gunhildsvik. Flera grannar hävdar att ljudet stundtals är olidligt men provtagningar har visat att NCC har decibel-gränserna på sin sida. Ljudtopparna kan dock ligga på långt över gränsen 50 decibel. – Flyttankarna blir bara starkare och starkare, säger grannen Marko Pesonen.

  • Publicerad 05:23, 25 aug 2018

I våras började NCC krossa i Hammardals upplagsområde i Huddinge. Flera grannar runtomkring är förtvivlade och ifrågasätter kommunen på flera sätt.

– En dag fick jag samtal från min fru om olidligt ljud hemma. Jag kunde inte riktigt tro att det var så illa, men så var det när jag kom hem, säger Alexander Ering som bor på Hammardalsslingan, ett av bostadsområdena i närheten.

NCC har sin stenkross uppe på en höjd. Stenkrossen är inte alltid i drift men grannarna har känt sig störda när den varit igång. Foto: Anders Björklund

I ett annat område, Gunhildsvik, bor Marko Pesonen.

– Flyttankarna blir bara starkare och starkare. Men ska man behöva göra det för att kommunen fattar ett sådant beslut.

Grannar till stenkrossen menar nu att kommunen måste sätta stopp för verksamheten. Alexander Ering och hans fru Hillevi Nordqvist påpekar i ett överklagande till Huddinge kommun att stenkrossen inte bara stör boende utan även djurliv och rekreation i Orlångens naturreservat och att en stenkross rimmar illa med den näringslivsstrategi som kommunen klubbade i april. I näringslivsstrategin står att Hammardals upplagsområde i dag och i framtiden ska vara plats för ”lättare industri, hantverk och lager”.

– Vissa dagar går det inte att vara ute. Det bara dunkar och det går inte att prata i normal samtalston, säger Hillevi Nordqvist.

Provtagningar har visat att ljudet ligger på under 50 decibel i genomsnitt, men topparna kan ligga långt däröver. Från ett provtillfälle i juli finns rådata som visar på en topp som nådde drygt 72 decibel.

Ida Mattsson, miljöinspektör på Huddinge kommun, berättar att det buller som uppmätts ligger inom Naturvårdsverkets gränsvärden det vill säga under 50 decibel i genomsnitt. Verksamheten som NCC bedriver är anmälningspliktig och kräver inget tillstånd. Men kommunen kontrollerar ändå att verksamheten sker inom ramarna för vad som är tillåtet.

Är det verkligen ett lämpligt ställe för en stenkross med tanke på att det finns bostäder och ett naturreservat i närheten?

–Både Länna och Gladö gränsar till reservat. Det vi främst har att gå efter är störningar vid bostäder. Hade Naturvårdsverkets riktvärden de överskridits hade vi kunnat konstatera att det inte är en lämplig plats. Om vi skulle förbjuda verksamheten med det underlag som finns idag så är det inte troligt att det skulle hålla i en rättslig prövning. Men vi menar att det finns skäl att bolaget vidtar ytterligare åtgärder med tanke på de klagomål som kommit in. 

Här i området krossas stenen. Foto: Anders Björklund

Stenkrossen i Hammardal är inte igång hela tiden utan verksamheten kan också stå still under perioder.

– Vi tycker naturligtvis att det är beklagligt att flera upplevt störning från vår verksamhet. Den varma sommaren då många varit ute mycket mer än normalt gör kanske också att fler lagt märke till vår verksamhet. De mätningar vi har gjort visar dock att vi klarar fastställda bullerkrav, säger Kristy Hillring på NCC.

Kristy Hillring säger att bolaget har en bra relation och diskussion med kommunen.

– Vårt förslag är bland annat att anlägga en bullerdämpande vall runt industriområdet, men det är ännu inte bestämt vilka åtgärder vi ska göra. Vi tror vi kommer hitta bra lösningar.

Kommunalrådet Christian Ottosson (C) berättar att han fått vetskap om ärendet nyligen.

– En stenkross är naturligtvis inte ”lättare industri”. Med tanke på att det finns människor i närheten måste vi få ned bullret. Det är en knepig juridisk situation. Vi måste tala oss fram till en lösning med bolaget, säger Christian Ottosson.