ÖVERKLAGAT. En närliggande bostadsrättsförening har överklagat det nya detaljplanen för kvarteret Väktaren till mark- och miljödomstolen. Foto: Ripellino arkitekter & David Wiberg

Grannar försöker stoppa nya bostäderna vid Fridhemsplan

Striden om "nya" Fridhemsplan - de nya bostäderna vid kvarteret Väktaren fortsätter. Nu har grannarna överklagat planerna till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 06:00, 7 mar 2016

Det har varit omdebatterat länge och det tog lång tid innan politikerna till slut godkände de nya bostadsplanerna i kvarteret Väktaren i höstas, bland annat sedan "gallerian" i området strukits. Men det är inte det enda bakslaget för staden i projektet som kantats av kritik från boende och Hyresgästföreningen.

Av de cirka 100 bostäderna som får byggas enligt detaljplanen har Familjebostäder redan strukit sin del eftersom huset inte höll för en påbyggnad. Även den andra fastighetsägaren Alecta har flaggat för att det inte är säkert att de heller kommer bygga några nya bostäder med de nya förutsättningarna.

Nu har även grannarna, en intilliggande bostadsrättsförening, överklagat hela detaljplanen till mark- och miljödomstolen sedan Länsstyrelsen inte funnit tillräckliga skäl att upphäva den. Grannarna anser bland annat att de nya planerna kommer ha en betydande negativ påverkan på gårdshusets bostäder, framförallt de nedre våningarna.

Fortsättning följer alltså.