Grannar får utforma utemiljöer

  • Publicerad 16:48, 27 jul 2014

KVARNHOLMEN De som bor på Kvarnholmen får tillsammans med konstnärer och stadsplanerare vara med och utforma offentliga platser i den nya stadsdelen. En första träff hålls i början av september.

Tillvägagångssättet går under namnet Kolibri och syftar till att förstärka medborgares delaktighet när offentliga platser ska utformas. Från kommunens sida hoppas man att det också ska leda till ökad samhörighet och känsla av sammanhang.

Under det första mötet ska miljön vid landfästet för den före detta övre bron tas upp, liksom en mindre parkering öster om radhusen.