Huggs ner. En ask och ett fågelbärsträd fälls nu vid Sankt Göranparkens entré vid Igeldammsplan. Foto: Olle Anrell

Grannar arga när sex träd fälls

Igeldammsplan vid S:t Göransparken ska rustas och göras om. Sex träd fälls nu – till grannars bestörtning. ”Snart finns ju inte ett grönområde att ta sig till”, säger Helena Lindqvist.

  • Publicerad 14:53, 30 aug 2022

Vi ska även plantera sju nya träd samt en stor mängd buskar.

Staden ska göra om Igeldammsplan i korsningen Igeldammsgatan och Fleminggatan. Det innebär att sex träd fälls vid S:t Göransparken.

Något som har fått flera grannar att ilskna till.

– Man sätter upp lappar på fredagen och börjar fälla den här veckan. Hur ska man kunna protestera mot det här? Och hur kan man fälla friska fina träd i en park för att göra ett torg? Snart finns ju inte ett grönområde att ta sig till, säger Helena Lindqvist som bor i Stadshagen.

Hon får medhåll av Catarina Malmrot som menar att träden behövs bland annat för att ta upp koldioxid från bilar i långa köer på Fleminggatan och Mariebergsgatan.

Protest. Många närboende visar sin ilska och irritation över trädfällningen vid Sankt Göransparken. Foto: Olle Anrell

Det här händer

En ask och ett fågelbärsträd fälls vid Sankt Göranparkens entré vid Igeldammsplan. Fyra hagtornsträd fälls vid Igeldammsplan.

Tre oxlar mot Igeldammsgatan får nya växtbäddar under trottoaren, så kallade skelettjordar.

Några träd ska beskäras då grenarna växer så lågt att driftsfordon inte kommer förbi.

I vår, när tjälen gått ur marken, planteras sju nya mindre träd, till exempel japansk magnolia, bergskörsbär och prydnadskörsbär.

Det ska också planteras olika arter av perenner, till exempel stjärnflocka, sockblomma och kärleksört.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Bort. Fyra hagtornsträd fälls vid Igeldammsplan. Foto: Olle Anrell

– Och när det varit varmt har många ställt sig i skuggan. Har du inga träd har du ingen skugga, vart ska man ta vägen då?

Upprustning

Monica Almquist vid exploateringskontoret skriver i ett mejl till Mitt i att torget ska rustas mot de nya husen intill. En ny gångväg och murar ska anläggas och staden vill även göra det möjligt för en uteservering i området.

– Vi ska rusta upp torget och då kan en del av grönskan inte vara kvar. I vår när torget färdigställs planterar vi ny grönska.

De träd som fälls är bland annat en ask och ett fågelbärsträd vid S:t Göransparkens entré. Båda har av stadens arborist bedömts ha mindre bra vitalitet, enligt Monica Almquist.

– De fälls till förmån för ändrade markhöjder och för att göra det möjligt att anlägga en tillgänglig gångväg från entrén upp till lekplatsen.

Skadade träd

Fyra hagtornsträd på Igeldammsplan ska också fällas. Staden har bedömt att de inte kan sparas dels på grund av ålder, dels risk för skador till följd av nödvändiga ledningsdragningar inom trädens rotzon.

– Det görs stora ansträngningar för att spara de tre befintliga oxlarna närmast Igeldammsplan. Det ska göras nya växtbäddar för att förbättra deras växtbetingelser. Vi ska även plantera sju nya träd samt en stor mängd buskar och perenner, skriver Monica Almquist.

Tre oxlar mot Igeldammsgatan rörs inte. Dessa får förbättrade markförhållanden med nya växtbäddar under trottoaren, så kallade skelettjordar. Foto: Olle Anrell