Informationsmötet. I början av februari höll kommunen och företaget Hero öppet hus på Ulfsbergsgården. Nu har boendet öppnat, men några av grannarna tycker att processen gått för snabbt. Foto: Anna Sjögren

Grannar är kritiska till hanteringen av boendet

Dålig information med kort varsel och inget färdigt bygglov. Grannar intill det nya boendet för unga ensamkommande på Ulfsbergsgården är kritiska till hur kommunen hanterat processen. – Vi har satt barnen främst, säger Marie Lundqvist, socialchef.

  • Publicerad 12:15, 6 mar 2016

De borde ha följt regelverket

Eva Engberg som bor intill Ulfsbergsgården är kritisk till att grannar fick information om boendet bara tre veckor innan öppnandet. Hon ifrågasätter att boendet öppnat innan bygglovet, som ska avgöra ifall fastigheten är lämplig för verksamheten, är klart. Inget grannhörande där grannar kan framföra synpunkter på frågor om insyn, buller och liknande har hållits.

– I bygglovsprocessen är grannhörandet min lagstadgade rättighet, att de ska lyssna på mina synpunkter och besvara dem, nu har jag inte fått göra det, säger Eva Engberg.

Grannen Elisabeth Bolin tycker att kommunen hanterat ärendet konstigt och säger att grannarna känner sig överkörda.

– Jag tycker det är skrämmande med det forcerade beslutet. Vad finns det för konsekvensanalys? Jag tror att det skulle oroa de flesta om 30 ungdomar flyttade in i fem hus med bara två personal nattetid. De borde följt regelverket, säger Elisabeth Bolin.

”Det är ett svartbygge”

Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef, beklagar att bygglovet inte är klart.

– Vi har inte fått in allt underlag. Det innebär att det är ett svartbygge och det är så klart inte bra. Men tidigare bygglov gällde ett LSS-boende och skiljer sig inte mycket, vi bedömer inte att vi måste stänga boendet. Det gör vi bara om det innebär fara för liv och hälsa.

Marie Lundqvist, socialchef, menar att man gick ut med information så fort beslutet fattades. Att det kom kort inpå och utan bygglov beror enligt henne på att läget var akut med många ensamkommande. Vissa kom direkt på anvisning från Migrationsverket, andra från undermåliga jourhem.

– Vi har priorierat barnens hälsa och välstånd i det här läget, säger Marie Lundqvist.

Tullingepartiet, som lagt en interpellation i kommunfullmäktige i ärendet, är kritiska till hur man skött ärendet.

– Även om situationen är extrem kan inte lagar och regler förbigås, säger Anders Thorén (TuP).