Mötesplats. Lokalen kommer att ingång både från torget och gården. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Granängsringen får "fritidsgård för alla åldrar"

Granängsringen kommer i år få en mötesplats i en lokal vid torget. Ungdomar ska hjälpa till att bygga upp och driva stället. – Tanken är också att det ska starta ett kafé. Det ska finnas något för alla, säger projektledaren Tomas Olausson.

  • Publicerad 13:44, 21 maj 2021

Vid torget i Granängsringen finns en tvåhundra kvadratmeter stor lokal. Där ska mötesplatsen öppna.

Kommunstyrelsen beslutade vid senaste mötet att 800 000 kronor ska gå till uppstarten.

I lokalen har det kommunala bostadsbolaget Tyresö bostäder tidigare funnits liksom Brännpunkten.

Mötesplats för alla

Kommunen vill nu i stället skapa en plats för möten mellan människor "i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen", som det står i beslutsunderlaget.

– Lokalen ska vara tillgänglig för de som bor i området, för föreningar, för ungdomar, för gamla. Ja, för alla i Granängsringen. Det ska bli som en fritidsgård för alla åldrar, tänker jag, säger Tomas Olausson, chef för fritidsgårdarna i Tyresö.

Han är också projektledare för det kommunen kallar "Ett tryggare Granängsringen" som mötesplatsen är en del av.

– Vi vill ha en lokal för att dra igång mer lokalt arbete. Vi tittar på samverkan mellan till exempel kommunala instanser, föreningar och privata aktörer. Dels för att göra området mer attraktivt och dels för att få lite mer liv och rörelse och ökat engagemang, säger Tomas.

Kafé startar

Det kan också handla om till exempel finnas lokaler som går att boka för möten eller platser där det går att sitta och jobba.

– Tanken är också att det ska starta ett kafé. Det ska finnas något för alla.

Tyresö Bostäder planerar att öppna ett områdeskontor som gränsar till mötesplatsen.

Den största delen av de 800 000 kronorna ska gå till en lokalansvarig.

Den näst största potten ska gå till vad som kallas arbetsmarknadsinsatser. Till exempel ska unga genom kortare och längre anställningar vara en del i "arbetet med att skapa ett bättre bostadsområde", enligt beslutsunderlaget.

Öppnar i höst

Unga i Granängsringen har, i möten inom projektet, önskat en mötesplats öppen för alla.

– Ungdomar kommer få hjälpa till och ställa i ordning och bygga upp mötesplatsen och till viss del även driva den, säger Tomas.

När mötesplatsen öppnar är inte helt spikat.

– Det blir under hösten.

800 000 går till mötesplatsen

800 000 kronor ska gå till att starta upp mötesplatsen under 2021, beslutades det vid senaste kommunstyrelsemötet.

100 000 går till hyra av lokal.

350 000 till lokalansvarig.

200 000 till arbetsmarknadsinsatser.

150 000 till inventarier med mera.

Pengarna kommer från kommunstyrelsens samlingsanslag för året.

Tanken är att från och med 2022 ska dessa pengar finnas med i anslagen för kultur- och fritidsförvaltningen.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre

Projekt för ett tryggare Granängsringen

2019 startades kommunen "Ett tryggare Granängsringen".

Sedan dess samarbetar polisen, Tyresö bostäder och kommunen med föreningar och boende för att planera och göra satsningar i området.

I bakgrundsbeskrivningen till beslutet går att läsa "Vår målsättning är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska kunna röra sig fritt i sin hemmiljö utan att vara rädda. Just nu går utvecklingen åt fel håll".

Sedan dess har flera saker hänt i området. Polisen har till exempel ökat sin närvaro liksom trygghetsvärdarna. Polisen har satt upp kameror, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

Sommarjobbare har jobbat för att göra det finare i området.

Buskar har klippts ner för att ge öppnare ytor och området har fått mer utebelysning.

Inte minst har Fritidsbanken liksom Hemköp öppnat.

Målbilden med satsningen är, enligt kommunens hemsida, att "Granängsringen är en trygg och levande stadsdel med ett naturligt flöde av människor. Ytor används av alla medborgare och Granängsringen är ett nav för aktiviteter, fest och evenemang. De boende känner stolthet, delaktighet och framtidstro.".

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre