TRÄNGSEL. Fotgängare och cyklister trängs på Götgatsbacken. Foto: Andreas Enbuske

Götgatsbacken måste bli bättre för cyklister enligt förslag från Moderaterna

Cyklister, fotgängare och varutransporter i en salig röra är inget lyckorecept. Det anser Moderaterna som vill att staden satsar pengar på att göra Götgatsbacken säkrare.

  • Publicerad 15:18, 9 sep 2015

Götgatsbacken kan bli något mycket bättre än i dag, anser Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden.

I en ny skrivelse till trafiknämnden föreslår hon att den gyttriga gatan utrustas med ”ordentliga cykelbanor i båda riktningar hela vågen från Hornsgatan till Medborgarplatsen”.

– Götgatsbacken kan bli väldigt mycket säkrare än i dag med ganska enkla medel, säger Cecilia Brinck.

Mer gatuliv

En utbyggnad av cykelbanor bör enligt Moderaterna samordnas med en insats för att skapa mer folkliv på Götgatsbacken.

– Götgatsbacken har fantastisk potential. Bänkar är något som efterfrågas och med fler platser för uteserveringar kan Götgatsbacken bli mer levande, säger Cecilia Brinck.

Någon breddning eller avsmalning av gata och trottoar är det inte tal om. Det viktiga enligt Cecilia Brinck är att få till stånd en trafikseparering.

Många cyklister som ska norrut håller ganska hög hastighet nerför Götgatsbacken mot Slussen. Ser du någon risk att farten ökar om där finns en riktig cykelbana?

– Jag har svårt att se att hastigheten kan öka jämfört med hur fort vissa kör redan i dag. Med cykelbana separerar man åtminstone fotgängare från cyklister, säger hon.

Det är trångt redan i dag, hur ska allt få plats?

– Om vi får igenom det här förslaget får trafikkontoret i uppdrag att komma med ett konkret förslag.

Förslaget lämnas inför trafiknämndens nästa möte den 24 september.

Götgatsbacken mellan Medborgarplatsen och S:t Paulsgatan är klassad som gågata, dock inte sträckan mellan S:t Paulsgatan och Hornsgatan.

Sedan tidigare har staden planer på att göra Götgatsbacken säkrare genom att göra om parallellgatan Repslagargatan till ett cykelstråk, för att avlasta Götgatan och ge cyklisterna möjligheten att köra snabbare än promenadtakt.