GÖTGRÄVGATAN. Götgatan mellan Skanstull och Medborgarplatsen ska grävas upp, fasad till fasad. Foto: Maja Brand

Götgatan kan grävas upp – i sex år

Hela Götgatan mellan Skanstull och Medborgarplatsen ska grävas upp. Nya projektplaner visar nu att det omfattande arbetet i värsta fall kan pågå i sex år.

  • Publicerad 20:00, 8 dec 2019

StockholmDirekt har flera gånger rapporterat om att både Trafikförvaltningen och trafikkontoret planerar att utföra stora projekt på Götgatan.

Så blir Götgatan efter jätterenoveringen

För trafikförvaltningen i Region Stockholms del handlar det om att tätskiktet ovanför tunnelbanans tunnel har passerat sin tekniska livslängd. Tunneln är från 1930-talet, när man grävde ner de första spårvagnarna som trafikerade Örby-Slussen. Bland annat läcker det in vatten. Att fixa nytt tätskikt innebär att Götgatan mellan Skanstull och Medborgarplatsen delvis kommer behöva grävas upp.

Fasad till fasad ska grävas upp

Trafikkontoret i Stockholms stad har samtidigt planer på att rusta upp hela Götgatan från fasad till fasad mellan Ringvägen och Folkungagatan. I samband med detta vill man ändra gatans disposition, bland annat genom att fordonstrafikens utbredning minskas.

I beräkningar gjorda i april 2017 antogs arbetet behöva pågå i två till tre år. Men prognosen har nu gjorts om. I trafikkontorets investeringsplan för 2020 står det att det kan ta hela sex år från första till sista spadtag.

– Det är två komplexa projekt som måste synkas för att göra så liten påverkan som möjligt. Det kräver ordentlig planering då det utförs på en av de mest trafikerade gatorna i Stockholm, säger Claes Keisu på trafikförvaltningens pressavdelning.

Förhoppningsvis snabbare

Trots att det i trafikkontorets investeringsplan står att arbetet nu beräknas pågå mellan 2022-2028 går det inte att säga exakt hur lång tid projektet ska pågå i slutändan, menar trafikkontoret.

– Det finns inga beslut ännu gällande detta. Det jag kan säga är att den planerade byggtiden "2022 till 2028" är en väl tilltagen uppskattning. Förhoppningen är att det ska ta kortare tid än så. Om några månader har vi mer detaljer, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Tanken är att trafikförvaltningens och trafikkontorets arbeten ska samordnas för minsta möjliga påverkan. Projektet ska delas upp i sex olika byggfaser där varje byggfas steg för steg gestaltar om södra Götgatan.

Det som redan nu är klart är däremot att framkomligheten för all trafik ovan jord kommer "påverkas starkt" under byggtiden.

SL:s tunnelbanetrafik påverkas däremot inte under arbetet.

Ska kan Götgatan omformas – enligt tidigare besked

Sträcka som ska rivas upp och göras om: Cirka 700 meter mellan Skanstull och Medborgarplatsen.

Fordonstrafik: Ett körfält i vardera riktning.

Cykel: Breda cykelbanor helt skilda från biltrafiken.

Gång: Bredare trottoarer och gångbanor längs hela sträckan.

Trivsel: Ny beläggning, bättre mötesplatser och nya sittplatser. Bättre kopplingar till intillliggande gator.

Grönska: Nya träd planteras på båda sidor om gatan. 49 av dagens 68 träd ska bytas ut.

Övrigt: Bättre entréer till butiker. I dag är två tredjedelar av entréerna till butikerna på gatan dåligt anpassade för personer med funktionsvariation. Bland annat på grund av höga trappsteg och sättningar i gatan.

Källa: Tidgare utredningsbeslut, trafikkontoret 2017.

Visa merVisa mindre