Väg. Campus Albano ska ge plats åt 15 000 studenter och forskare – och binda samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Foto: Sacharias Källdén

"Gör Roslagsvägen till stadsgata"

Trafikbuller från Roslagsvägen förpestar miljön på det nya campusområdet vid Albano. Det menar föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner som nu vill att motorleden ska byggas om till en stadsgata med 40 km/h.

  • Publicerad 09:22, 12 nov 2020

Roslagsvägen, som har status som motorled, borde göras om till en stadsgatan med en gräns på 40 kilometer i timmen vid Albano. Det menar den ideella föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner som har uppvaktat trafikborgarrådet Daniel Helldén med en skrivelse.

Föreningen menar att bullret från vägtrafiken innebär att det nya campusområdet inte kan utnyttjas på det sätt som är tänkt.

– Studenterna ska kunna mötas i en nyanlagd park och på taket till universitet. Men trafikbullret sätter stopp för det, säger Anders Bodin, ordförande i Haga-Brunnsvikens Vänner, i en kommentar.

Dessutom är det svårt att cykla mellan de tre universitetsområdena vid Karolinska Institutet, Albano och Tekniska Högskolan, skriver föreningen som är skeptisk till stadens lösning genom en ny cykelbro.