Gondolen sägs upp från lokalerna i Katarinahissen. Eriks Gondolen har legat här sedan 1994, men det har varit krog här sedan 1936. Foto: Mostphotos

Gondolen tvingas flytta – uppsagd av hyresvärden

Fastighetsägaren har sagt upp hyresavtalet med finkrogen och vill att den ska flytta inom ett år. Men restaurangen tar strid – och kräver ekonomisk ersättning och att krogen ska bli kvar längre. Samtidigt pågår en tvist med Stockholms stad.

  • Publicerad 18:30, 24 okt 2019

Lokaltidningen Mitt i kan nu avslöja att fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har sagt upp hyresavtalet för restauranglokalen i Katarinahissen där Eriks Gondolen ligger. Restaurangen har ett år på sig att flytta.

Motiveringen är att lokalen och byggnaden i stort ska byggas om.

Eriks Gondolen motsätter sig uppsägningen. Hos Hyresnämnden begär restaurangen att nämnden går in och medlar och antingen förlänger hyrestiden, alternativt förlänger hyrestiden och bedömer storleken på en ekonomisk ersättning.

”Svårt att hitta ersättningslokal”

I ansökan till Hyresnämnden skriver ombudet för Eriks Gondolen att en flytt från Katarinahissen betyder att verksamheten måste upphöra:

”Det är svårt att hitta en lämplig ersättningslokal, då verksamheten och byggnaden är tätt förknippad med varandra (både ur ett geografiskt och historiskt perspektiv).”

Tvist med Stockholms stad

Sedan Slussenbygget startade har buller och avstängningar varit en del av restaurangens vardag.

Restaurangen stämde i maj 2018 Stockholms stad på mångmiljonbelopp, 11,2 miljoner kronor, med motiveringen att restaurangen lidit stor ekonomisk skada av bygget.

Den rättsliga tvisten pågår fortfarande. En huvudförhandling mellan parterna planeras i Mark- och miljödomstolen om drygt ett halvår, i april 2020.

Kräver nära 43 miljoner

Restaurangen har sedan 2018 höjt skadeståndskravet väsentligt, till 42,6 miljoner kronor.

– Det är för ett minskat resultat i restaurangens verksamhet under tre års tid, säger Walter Bergman, restaurangens advokat.

Hur ser ni på chansen att vinna tvisten?

– Vi har goda förhoppningar, annars hade vi inte väckt talan, säger Walter Bergman.

Stockholms stad bestrider skadeståndskravet:

– Vi anser att störningarna inte varit så allvarliga som Gondolen påstår, vi menar att det hela tiden gått att ta sig till Gondolen på flera olika sätt, och att buller och skakningar inte varit i den omfattning som Gondolen påstår, säger Klas Stålnacke, stadsadvokat i Stockholms stad.