Brinner för naturmark. Åsa Fagerström plockade blommor på Koltorpsängen som barn. Som vuxen har hon haft hästar här, de påverkas dock inte av golfhålsflytten. Hon ser golfen som ett intrång i allemansrätten. Foto: Pekka Pääkkö

Golf och slalom eller betesängar – intressen kolliderar i Ekholmsnäs

Katten på råttan och råttan på repet. Den växande skidverksamheten i Ekholmsnäs har satt igång en kedjereaktion. När backen ska byggas om behöver golfbanan bredvid flytta ett hål till promenad- och betesmark.

  • Publicerad 06:42, 1 dec 2020

Koltorpsängen ligger vid Ekholmsnäsbackens fot, strax söderut ligger Stockby, norrut breder Kyrkviken ut sig och mot väster ligger Lidingöloppets start. På somrarna betar hästar i hagen. Höst och vinter gillar många att träna sina hundar här. Allt som allt är det ett populärt strövområde.
Nu är det också spelplats för en hätsk konflikt som handlar om vem som ska ha företräde till öns grönområden. Föreningslivet, den strövande allmänheten eller rentav golfen?
För till en del av Koltorpsängen planeras en flytt av ett golfhål som nu ligger i backen.

Golf eller svampplockning

– Varför prioriteras golf framför svampplockning och hundpromenader? Här blir det bara mer och mer exploaterat, från ena hållet kommer Stockbys industriområde och från det andra slalombacken och nu golfen. De förstör vår naturmark, säger Åsa Fagerström, Lidingöbo som engagerat sig i frågan.
Flytten av golfhålet är ett led i en kedjereaktion som börjat med att de växande skidföreningarna i Ekholmsnäsbacken, Lidingö Freeskiers och Lidingö slalomklubb, behöver mer plats. Enligt klubbarna står runt 400 barn och ungdomar på kö till verksamheterna.
– Medlemsmässigt är vi bland de största klubbarna i Stockholm, men ytmässigt bland de minsta. Säkerhetsmässigt är det dåligt. Backen är svår och även allmänheten ska ha till gång till den. Vi försöker lösa det genom en bredare backe, säger Sten Berggren, ordförande för Lidingö Freeskiers.
Tanken är att man ska kunna avgränsa områden i backen och skilja på nybörjare och avancerade åkare.

Samarbete för att hitta mark

Kruxet är bara det att den intilliggande golfklubben, Ekholmsnäs golf, har två av sina hål där slalombacken ska breddas. Skid- och golfverksamhet bestämde sig för att samarbeta. Och cirka fem år och flera förkastade förslag senare finns nu detta som Lidingö stad kan komma att acceptera. Ett hål läggs inom det befintliga arrendeområdet och ett på Koltorpsängen.
– Allt det här bygger på att vi har haft ett väldigt bra samarbete, säger Johan Mihkelson Ringqvist som driver Ekholmsnäs golfklubb.
Protester
Naturskyddföreningen har upprepade gången protesterat mot golfhålen och Åsa Fagerström menar att det är fel att en vinstdrivande verksamhet som golfen är ska få tillgång till naturmarken.
– Vår naturmark säljs ut till ett brevlådeföretag, säger Åsa Fagerström.

Brinner för golf. Entreprenören Johan Mihkelson Ringqvist ser Ekholmsnäs golfklubb som sitt livsverk. Foto: Privat

Allemansrätten gäller

Ekholmsnäs golfklubb är en stor klubb sett till antalet medlemmar. Affärsidén är att erbjuda ett billigare medlemskap om möjlighet att spela på andra banor. Av över 23 000 medlemmar är 4000 Lidingöbor.
Johan Mihkelson Ringqvist som har grundat golfklubben tycker att anklagelserna är orättvisa.
– Golfbanan är ingen inskränkning i allemansrätten. Du kan gå där, det kommer inte att hagla golfbollar. Golfarna har det yttersta ansvaret för att ingen ska bli träffad av en boll, det är vi tydliga med när vi utbildar, säger han.
I det förslag som ligger finns dessutom en buffertzon för ridstig och promenad inritad.
Kan du ändå förstå att folk tycker att golf tar för mycket plats?
– Ja, vi tar mark i anspråk. Men jag anser att människor vilja att aktiveras inom idrott är en mycket viktig del av samhället. I min verksamhet handlar det dessutom om ungdomar. Dessutom handlar det här inte om 36 golfhål, utan ett hål som ska flytta.

Ska prövas i kommunstyrelsen

Men politiska beslut behövs innan golfhålet kan byggas. Kommunstyrelsen ska besluta om att upplåta mark och ett bygglov behöver godkännas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnen.

När ärendet tidigare behandlats har politikerna inte varit eniga i golffrågan.

Nu har golfklubben också ansökt om kommunal borgen på ett lån på 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ska ta ställning till ansökan.

Visa merVisa mindre

Bakgrund

Naturskyddsföreningn och Lidingö ornitologiska förening har har vid flera tillfällen överklagat golfklubbens planer till kommunstyrelsen med hänvisning till att golfen påverkar världefull natur negativt. De har också uttryckt oro för att golfen på sikt kommer att uttöka sin verksmahet med fler hål.

Politiskt har det också rått oenighet om golfhålen. I våras avslog Länsstyrelsen en ansökan frpn kommunstyrelsen om dispens för ett tidigade förslag till golfhål inom strandskyddat område. Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartet var då kritiska till förslaget.

Visa merVisa mindre