Gokartbanan tvingas bort – men sista ordet inte sagt

Järfälla Motorklubb tvingas lämna gokartbanan norr om Rotebroleden vid årsskiftet. Men det finns inget politiskt beslut bakom uppsägningen. I stället har den smugits igenom menar Lennart Nilsson (KD), som nu kräver att motorbanans öde tas upp i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 11:03, 4 nov 2016

– Frågan har inte behandlats i någon nämnd. I stället har kommunstyrelsens ordförande viskat i örat på Järfällas representant i häradsallmänningen, som äger marken, att motorklubben ska bort, säger Lennart Nilsson.

Motorbanan ligger i en gammal grustäkt. Här har även varit asfaltsverk. ”Det finns gifter i marken. Bäst vore att låta det ligga i stället för att flytta banan, sanera marken och plantera skog”, säger Lennart Nilsson (KD).

 

När Lokaltidningen Mitt i besökte banan i söndags, på vad som beroende på vädret kan vara säsongens sista träning, är det Aron Winsth från Rotebro som är träningsvakt. Sonen William Winsth hjälper till och står i kafeterian. 14-årige William var yngste deltagare i sin klass i Mellansvenska Kartingserien i år och slutade på sjunde plats. För hans satsning vore det katastrof om banan i Järfälla stängs.

William Winst, 14, från Rotebro var yngst av alla deltagare i sin klass i Mellansvanska Kartingserien i år. Ändå lyckades han komma sjua.

– Det är den sista banan som finns kvar i Stockholm. Skulle vi tvingas köra till Enköping eller Uppsala, det skulle försvåra enormt, säger Aron Winsth.

Bakgrunden är att bostäder ska byggas i Veddesta och att industrierna som ligger där ska flyttas till Stäket, öster om E18. Enligt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) innebär det att marken där motorbanan ligger måste återställas till naturmark för att den gröna kilen inte ska skäras av. Annars skulle länsstyrelsen inte ha godkänt verksamhetsområdet i Stäket, hävdar han.

”Det är den sista banan som finns kvar i Stockholm. Skulle vi tvingas köra till Enköping eller Uppsala, det skulle försvåra enormt”

Men länsstyrelsen har inte krävt att gokartbanan ska flytta, och inte heller prövat ärendet då gokartbanan ligger utanför planområdet, påpekar Lennart Nilsson.

När skogen alldeles öster om Stäkets trafikplats bebyggs blir den gröna kilen, Järvakilen, smalare. Så smal att motorbanan måste försvinna för att kilen ska uppfylla länsstyrelsens krav, enligt kommunledningen

Claes Thunblad är på semester denna vecka och har inte besvarat Lokaltidningen Mitt i:s mejl och sms, men hans politiske sekreterare Fredrik Ståhl svarar i hans ställe.

– Alla partier stod bakom planen för verksamhetsområdet och konsekvensen är att gokartbanan måste flytta. Men det är inte Järfällas politiker som har tagit beslutet utan det gjorde häradsallmänningens styrelse, säger han.

Enligt Lennart Nilsson var det Järfällas representant i styrelsen som tog initiativ till uppsägningen, på uppdrag av Claes Thunblad utan att något politiskt beslut fattats.

– Det stämmer inte, säger Fredrik Ståhl.

– Jag har hört Claus Thunblad själv bekräfta det inför ett fullsatt planutskott, säger Lennart Nilsson.

Hur som helst fick Järfälla MK besked i december i fjol att arrendet på gokartbanan inte skulle förlängas, och att man måste flytta senast den 31 december i år. För klubben, som har bedrivit karting på anläggningen sedan 1982, var det ett dråpslag.

Järfälla MK:s bana är den enda SM-klassade kartingbanan i hela Stockholm.

 

– Från kommunen hörde vi ingenting, utan vi ska bara bort. Jättemånga kommer att lämna klubben, men för de flesta är det ohållbart att åka till banorna som finns i Enköping och Uppsala. Många hyr små garage vid banan nu, försvinner den möjligheten är det bara att lägga ner. Det blir pannkaka! säger Järfälla MK:s ordförande Mikael Koffman.

Lennart Nilsson vänder sig emot att olika idrotter behandlas olika. När Järfällas ishockeyklubbar har haft ekonomiska problem har kommunen gått in och hjälpt dem, bland annat med att ta över ägandet av ishallarna, förklarar han.

– Samtidigt gör de så här mot motorsporten. Jag älskar själv ishockey, men jag tycker att allas idrottsintresse ska behandlas lika, säger han.

Nilsson betonar även att gokartbanan inte bara är en angelägenhet för Järfälla utan en regionalt viktig fråga.

Järfälla MK:s medlemslista visar att Lennart Nilsson har rätt. Av klubbens 536 betalande medlemmar, varav 350 är under 20 år, har 77 postadress i Järfälla. Övriga kommer från Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Stockholm och andra kommuner.

Joakim Granfors har kört till Järfälla ända från Eskilstuna för att sonen Joel ska få möjlighet att köra en gång till i slutet av säsongen.

 

Motorklubben har ännu inte hört något om en tänkbar ny plats att flytta till – bara att man måste lämna sin bana vid årsskiftet. Sista ordet är emellertid inte sagt. Järfälla MK har överklagat häradsallmänningens beslut till Arrendenämnden och har ett möte inbokat där den 13 december.

Fakta

Klubben har 536 medlemmar

Järfälla Motorklubb bedriver sedan 1982 karting, tävlingsformen för gokart, i en före detta grusgrop nordöst om Trafikplats Stäket.

 

Klubben har 536 betalande medlemmar, varav 350 är under 20 år.

 

Från april till september är banan öppen cirka 70 timmar i veckan för träning och prova-på med hyrkarting.

 

Klubben arrenderar 58 000 kvadratmeter mark i Järfälla kommun av Sollentuna Häradsallmänning, men sades upp i december i fjol och måste flytta senast den 31 december.

 

Sollentuna Häradsallmänning har månghundraåriga anor och är en sammanslutning för gemensamt ägd skog. Sollentuna kommun äger 31 procent, Stockholms kommun 26, Järfälla kommun 20 och Upplands Väsby kommun 2. Resten är mindre poster som ägs av 42 privatpersoner och företag.

 

I styrelsen sitter en representant för Sollentuna, en för Stockholm, en för Järfälla, och en för övriga ägare.

 

Att flytta motorbanan och bygga en ny på annan plats kostar 40–60 miljoner kronor enligt beräkningar som har gjorts från liknande anläggningar.

Visa merVisa mindre

– Vi hävdar att uppsägningen inte är giltig eftersom det bara är tjänstemän som har beslutat om den. De vill bli av med oss och de kommer nog att få som de vill, men då får de hitta ny mark åt oss och bekosta flytten. Fast i första skedet hoppas vi på att få uppskov i något år eller två, säger Mikael Koffman.

”I första skedet hoppas vi på att få uppskov i något år eller två”

Dagen före mötet i Arrendenämnden kan motorbanans framtid dessutom tas upp i kommunfullmäktige och behandlas politiskt för första gången. Det är åtminstone vad Lennart Nilsson hoppas på. Han har anmält en motion till fullmäktiges möte på måndag, den 7 november, där han önskar två saker; att de folkvalda tar ställning och säger vad de tycker, och att fullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att behålla gokartbanan där den ligger i dag.

– I dag finns inget politiskt beslut om att lägga ner banan. Jag har försökt få upp frågan flera gånger. Nu gör jag ett sista försök att få upp den i kommunfullmäktige så att vi får rösta om det. Finns det majoritet för att motorbanan ska bort så okej, då accepterar jag det även om jag tycker att man behandlar idrotterna olika, men då finns i alla fall ett demokratiskt beslut, säger han.