Omkring 200 medlemmar i Järfälla MK, varav de flesta barn och ungdomar, ser ut att kastas ut från sin motorbana norr om Rotebroleden. Foto: Stefan Källstigen

Gokartbanan stängs – ska bli skog

Nästa helg arrangerar Järfälla Motorklubb finalen i MKR-serien. Men det kan vara sista festen på motorbanan vid Stäket. Arrendet går ut vid årsskiftet och klubben tvingas bort från sin bana då marken ska användas till annat.

  • Publicerad 11:33, 2 sep 2016

– Inte så kul för framtiden så klart. Vi vet inte vart vi ska ta vägen. Från kommunen har vi inte hört någonting. Vi är inte ens tillfrågade utan vi ska bara bort, säger Mikael Koffman, ordförande i Järfälla MK.

Men kommunen har inte tagit beslutet att inte förlänga arrendet, förklarar kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Det har i stället Sollentuna Häradsallmänning, som är en sammanslutning av 45 privata markägare och kommuner – bland andra Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla.

– Det fanns en samsyn från alla aktörer att inte förlänga avtalet med motorklubben, även om skälen kan vara olika. För Järfällas del handlar det om att vi bygger stad i Veddesta och att de verksamhetsytorna flyttas till Stäket utmed E18 och Rotebroleden, säger Claes Thunblad.

Då det blir ”verksamhetsytor” vid Stäket – bland annat återvinning och bussdepå, men även små företag – skärs den gröna kilen av. För att hålla ihop den gröna kilen tas marken där motorbanan ligger i dag i anspråk i stället, och återställs till naturmark.

– Annars hade inte länsstyrelsen accepterat att vi använt marken i Stäket som verksamhetsområde, förklarar Claes Thunblad.

I slutet av 2015 fick Järfälla MK besked att de skulle kastas ut från motorbanan. Redan då sa Claes Thunblad att kommunen skulle försöka hitta en alternativ plats åt klubben. Men någon sådan har man inte funnit.

– Nej, det är alltid svårt med sådant som motorsport och skytte. Det måste ligga en bit från bebyggelse. Järfälla växer och inom kommunen finns ingen bra plats. Men även de andra markägarna skulle hjälpa till, kanske kan det finnas möjlighet i någon grannkommun. Det hoppas jag. Jag känner med motorsporten, säger Claes Thunblad.

Medkänsla är dock inget som hjälper Järfälla MK. Klubben har överklagat till länsstyrelsen, men utan framgång, och nu kryper datumet 31 december obönhörligt allt närmare. Då tvingas Järfälla MK, med cirka 200 licensierade medlemmar varav de flesta barn och ungdomar, bort från banan som man har haft sedan början av 1980-talet.

Även för Soda Kart AB, som driver uthyrningen av gokartbilar på Järfälla motorbana, är häradsallmänningens beslut att inte förlänga arrendet ett hårt slag.

– Ja, den verksamheten är ju i princip död. Och vi får väl se hur det blir med oss. Det får tas ett beslut på årsmötet. Visst finns det motorklubbar som inte har en egen bana, men att hålla på och åka till Uppsala eller Enköping funkar inte i längden, säger Mikael Koffman.

Han betonar att banan är en angelägenhet för hela Storstockholm och att en flytt beräknas kosta 40–60 miljoner kronor.

– En kartingbana är en idrottsanläggning inom Riksidrottsförbundet. Den kan jämföras med en simhall eller en fotbollsplan. Och där bedrivs värdefull verksamhet för barn, unga och vuxna som bildar sociala nätverk med stark gemenskap, säger Mikael Koffman.