Gokartbanan mellan Stäket och Rotebro läggs ned nästa år. Foto: Stefan källstigen

Gokartbanan stängs nästa år

Om drygt ett år vräks Järfälla MK från gokartbanan i Stäket. Järfälla kommun och övriga markägare förlänger inte avtalet. Nu överklagar klubben detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde.

  • Publicerad 16:17, 19 okt 2015

Den sista december 2016 kastas Järfälla Motorklubb ut från gokartbanan i Stäket. Banan ska återställas till naturmark.

Omkring 200 licensierade åkare, varav de flesta barn och ungdomar, blir av med sin fritidssysselsättning.

Järfälla MK arrenderar marken av Sollentuna Häradsallmänning, där ett 40-tal markägare inklusive Järfälla kommun ingår.

– Vi har i samsyn bestämt oss för att inte förlänga avtalet, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Gokartbanan offras för att det planerade verksamhetsområdet i Stäket inkräktar på det grönområde som kallas Järvakilen.

– Eftersom vi bryter den gröna kilen måste vi stärka den på annat håll. Gokartbanan kan inte vara kvar, säger Claes Thunblad.

Järfälla MK:s ordförande Mikael Koffman vill inte uttala sig innan ett formellt beslut om avhysning kommer.

Klubben har dock överklagat detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde till länsstyrelsen.

Järfälla kommun borde i ett tidigt skede ha fört en dialog med klubben, inte minst om möjligheterna att hitta en ny plats för anläggningen, anser man.

Nu vill Järfälla MK att länsstyrelsen prövar planen som man anser bör kompletteras med alternativ till hur Järvakilen kan kompenseras för den mark som tas i anspråk, utan att gokartanläggningen påverkas.

I andra hand vill man att kommunen erbjuder mark dit hela motoranläggningen kan flytta.

Enligt Claes THunblad letar man efter en alternativ plats dit klubben kan flytta i Järfälla, samt i grannkommunerna.

Fakta

Enda banan i Storstockholm

Järfälla motorklubb och gokartbanan etablerades 1980.

Banan används främst för sporten karting, som är tävlingsformen av gokart.

Gokartbanan är i dag den enda asfalterade i Storstockholm.

Visa merVisa mindre