Flera butiker har sålt glutenfritt fikabröd, trots att det funnits risk för att de innehåller gluten. Foto: Mostphotos

Glutenfria bakverk på 7-eleven kan ha spår av gluten

Flera av 7-elevens butiker har slarvat med försäljningen av glutenfritt fikabröd. Bakverken kan ha fått gluten på sig.

  • Publicerad 05:00, 17 sep 2020

7-eleven får backning av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Anledningen är att det slarvas med glutenfri fika, bland annat i en butik i Sundbyberg och en butik i Stockholm.

I flera butiker har bakverk skyltats som glutenfri, trots att butikerna inte har kunnat garanterat det.

Oförpackade bakverk har legat på fat där det har funnits smulor från andra bakverk som innehållit gluten. Trots detta har bakverken skyltats som glutenfria.

Bristerna har konstaterats i flera butiker i kontroller under 2018 och 2019. Huvudkontoret medgav bristerna i ett svar 2019 och sa att de skulle åtgärdas, bland annat genom att skaffa nya skyltar.

Beror på okunskap

Men när 13 butiker inspekterades under sommaren fanns det fortfarande brister i fyra butiker.

– Det är fyra butiker av ca 400 butiker det gäller. De fyra butikerna ifråga har inte följt de instruktioner som de har fått gällande glutenmärkning av oförpackade produkter, säger Jesper Pettersson, inköpschef på Reitan Convenience Sweden AB, som äger 7-eleven.

Varför har problemen inte åtgärdats efter en första inspektion från Miljökontoret?

– Efter påpekandet från Miljökontoret publicerade vi information på vårt intranät kring vikten av att hantera detta på ett korrekt sätt. Vi har även påmint vid två ytterligare tillfällen att se över så att glutenskyltningen är korrekt. De fyra butikerna ifråga har därefter i sitt egenkontrollsystem angivit att alla i personalen känner till reglerna för hur ompackade varor ska märkas och presenteras. Så förmodligen handlar det om okunskap i dessa fyra butiker.

Miljöförvaltningen kommer nu att göra nya kontroller.

– Jag har bett vår driftsorganisation att besöka samtliga våra butiker och personligen säkerställa att det inte förekommer någon felaktig skyltning kring gluten där. De ska sedan rapportera tillbaks till mig att alla butiker har korrekt skyltning, säger Jesper Pettersson. 

Var?

Här ligger butikerna

  • Två butiker i Stockholms stad har kontrollerats, en butik hade brister
  • En butik i Sundbyberg har inspekterats,den hade brister
  • En butik i Solna har kontrollerats, där fanns inga brister
  • Fem butiker i Malmö har inspekterats, en butik hade brister
  • Fyra butiker i Göteborg har inspekterats, en butik hade brister
Källa: Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Inställda pendeltåg och förseningar i trafiken

Nyheter Spårfel drabbar morgonpendlarna Det är en bökig morgon för många pendlare med förseningar och inställda avgångar i pendeltågstrafiken. Orsaken är ett spårfel och signalfel mellan Spånga och Sundbyberg.onsdag 22/9 7:34

Företagare väljer kollektiv framför kontor

Nyheter Flexibla arbetsplatser kan bli vanligare efter pandemin Kontoren och våra beteenden på arbetsplatsen kommer att förändras tror forskaren Lena Lid Falkman – vi kollade in i Signalfabriken där ett nytt kontorskollektiv öppnade i augusti.söndag 19/9 1:20

Forskaren: Stora kontor kommer inte att dö ut

Nyheter Men arbetsplatsen kommer att förändras rejält efter pandemin Människan är en så pass social varelse att stora kontor aldrig lär försvinna, menar forskaren Lena Lid Falkman. Samtidigt tror hon att arbetsplatser kommer att förändras och att coworking blir...söndag 19/9 1:15