Bastun finns redan i närområden och ska så småningom ankras vid badbryggan vid Sätrastrandsbadet. Foto: Marinbastun

Glädjebesked: Ja till bastun vid Sätrabadet

Det blir en bastu vid Sätrastrandsbadet, öppen för alla. Efter flera turer gick bygglovet igenom i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 06:30, 20 jun 2022

Allra härligast blir det det på vintern!

Det lönar sig att vara ihärdig. Det kan medlemmarna i Sätrabastuns skötselförening konstatera. Fem år efter att idén lanserades blir bastun verklighet. Vid stadsbyggnadsnämndens senaste möte blev det ja till bygglovet.

– Det är väldigt roligt. Vi är många som är glada nu och det finns ett stort engagemang för att hjälpa till att driva bastun, säger Erika Ershammar, ordförande i Sätrabastuns skötselförening.

Hon och andra bastuvänner ser nu fram emot att sitta i den vedeldade bastun, med stora fönster ut mot sjön.

– Allra härligast blir det det på vintern! Det är en helt annan känsla att basta så här än i en bastu inomhus, säger Erika Ershammar.

Bastun färdigbyggd

Faktum är att bastun redan finns i närområdet. Skärholmens stadsdelsförvaltning planerar att påla fast den intill badbryggan vid Sätrastrandsbadet i början av september, och att angöra den mot bryggan med en landgång. Sedan ska el- och låssystem installeras och kaminen provtryckas.

– Vi hoppas att bastun ska kunna tas i bruk under tidig höst men vi kan inte säga ett säkert datum ännu, säger Sofie Möller, enhetschef vid stadsdelsförvaltningen.

Var ett medborgarförslag

Fröet till bastun var ett medborgarförslag 2017. I januari 2018 bildades Sätrabastuns Skötselförening (då med namnet Sätraskogens bastuförening). Sedan dess har föreningens styrelse arbetat ihop med Skärholmens stadsdelsförvaltning för att bastun ska bli verklighet.

Bastun är vedeldad och ska skötas av Sätrabastuns Skötselförening. Foto: Marinbastun

Klartecken till slut

I april var besvikelsen stor när stadsbyggnadskontorets tjänstemän ville att stadsbyggnadsnämnden skulle avslå bygglovet, bland annat för att det inte anges i detaljplanen att en byggnad får uppföras på vattnet. Men ärendet återremitterades och vid sitt möte i juni gav nämnden alltså klartecken.

– För oss är det viktigt att stadens badplatser är attraktiva och håller hög kvalitet, det är därför glädjande att stadsbyggnadsnämnden nu kunde ge ett positivt besked, säger nämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Projektet genomförs inom satsningen Stockholm vid vatten, som tilldelat stadsdelsnämnden 750 000 kronor. Nämnden avsätter själv 750 000 kronor, så den totala projektbudgeten är 1,5 miljoner kronor.

Bastuvärdar ska stå för skötseln av bastun

Bastun vid Sätrastandsbadet blir öppen för alla. Det kommer inte att krävas något medlemsskap för att basta.

För skötelsen står medlemmar i Sätrabastuns skötselförening. Tanken är att bastun ska vara öppen fredag–söndag, då bastuvärdar ska se till att allt fungerar.

Bastubadarna får betala en mindre avgift, som ska täcka föreningens kostnader.

Facebooksidan Sätrabastun läggs aktuell information om bastun ut.

Visa merVisa mindre