Ginger Lingvalls synskada göra att hon inte tål ljus utan alltid har persiennerna nere. Foto: Christian Lärk

Ginger är blind och har hjärnskada – blir av med assistent

Ginger Lingvall 74 år har en hjärnskada, är blind, hörselskadad, har nedsatt känsel och svårt och orientera sig både inne och ute. För några år sedan hade hon 74,5 timmar i veckan med personlig assistent – nu vill kommunen ta bort allt. – Det skulle ta livet av mig, säger Ginger.

  • Publicerad 05:02, 19 dec 2019

Bredängsbon Ginger Lingvall har en hjärnskada sedan födseln. Enligt läkarintyg är hon blind och har nedsatt hörsel och känsel. Hon har balanssvårigheter och svårt att orientera sig både inomhus och utomhus och kan inte förstå människor som pratar med dialekt eller brytning. Hon också svårt att fungera i röriga miljöer.

Sammantaget gör hennes svårigheter att hon är beroende av ledsagning och personlig assistent både inomhus och ute menar läkarna.

Vill ta bort hennes rätt till personlig assistent

Försäkringskassan bedömde 2007 att hennes problem var så stora att hon fick rätt till personlig assistent 74,5 timmar per vecka. Men sedan hennes ärende fördes över till Skärholmens stadsdelsförvaltning 2010 ändrades allt.

Stadsdelsförvaltningen har sedan dess successivt plockat bort hennes timmar med personlig assistent. Nu vill de ta bort dem helt och hållet och ersätta med några timmars hemtjänst.

”Det skulle ta livet av mig”

För Ginger Lingvall skulle det vara en katastrof.

– Det skulle ta livet av mig om de tar bort min assistent, det går inte. Jag kan inte läsa eller skriva. Jag kan inte ens ringa ett telefonsamtal själv, säger hon.

Hennes synproblem gör i kombination med att hon inte heller känner att hon inte klarar av vardagliga saker.

Om Ginger Lingvall ska ta ett glas vatten är hon tvungen att ställa glaset i diskon, annars häller hon utanför eftersom hon inte kan se och har problem med känseln. Foto: Christian Lärk

– När jag ska hälla upp något i en kopp så hamnar det utanför och när jag ska bre en smörgås så hamnar smöret på armarna, säger hon.

”Med hemtjänsten så blir det nya människor hela tiden”

Enligt utlåtande från läkare klarar Ginger Lingvall inte av främmande människor. Hon förstår inte heller vad människor säger om de pratar dialekt eller bryter. Några timmars hemtjänst tycker hon inte skulle fungera.

– Jag är rädd för nya människor, och med hemtjänsten så blir det nya människor hela tiden. Dessutom så kommer man inte ut om man har hemtjänst utan blir fast i sin lägenhet, säger hon.

Hon är mycket kritisk till stadsdelsförvaltningens beslut.

– Det är fruktansvärt jobbigt. Det är okej att man tar bort assistanstimmar om någon uppvisar en förbättring, men för min del har det inte varit någon förbättring. Varför vill de ha in läkarintyg när de i alla fall inte bryr sig om dem? säger hon.

Stadsdelsförvaltning tar strid trots tidigare dom och läkarutlåtanden

Skärholmens stadsdelsförvaltning har tidigare ifrågasatt om Ginger Lingvall ska tillhöra LSS. Frågan har prövats av förvaltningsrätten som 2015 dömde till Gingers Lingvalls fördel och menade att hon tillhörde LSS.

Trots det tog stadsdelsförvaltningen 2019 upp frågan igen fast Ginger Lingvall har flera läkarintyg på sina funktionsnedsättningar och inte uppvisar några förbättringar i sin hälsa.

Jenny Andersson, enhetschef för beställarenheten inom äldreomsorg på Skärholmens stadsdelsförvaltning, hänvisar till sekretess och vill inte svara på några frågor om Ginger Lingvalls situation.

Ginger Lingvalls ärende är redan prövat i förvaltningsrätten som har slagit fast att hon ska tillhöra LSS. Hur tänker Skärholmens stadsdelsförvaltning när ni överklagar ärenden där ni tidigare fått avslag och ingen förbättring av hälsan har skett?

– När det gäller personkrets 3 i LSS så gör vi alltid en ny bedömning när beslutet går ut, säger Jenny Andersson.

Kan man inte få ett beslut som gäller tillsvidare om man är gammal och sjuk och inte blir bättre?

– Det är sällan man ger tillsvidare beslut. De kan gälla ett, två eller tre år.

Ni och förvaltningsrätten har tydligen olika uppfattning om vad som krävs för att omfattas av LSS. Vad anser ni att det krävs?

– Att man ska ha ett varaktigt långtgående omfattande behov utifrån sin psykiska och fysiska hälsa. Men personkrets 3 är svårbedömd det är därför vi också behöver pröva om det, säger Jenny Andersson.

Hur tänker du kring den oro det skapar för människor som Ginger?

– Vi har alltid möjlighet att erbjuda andra insatser. Sedan kanske personen inte tycker det är rätt men vi kan exempelvis erbjuda hemtjänst, säger Jenny Andersson.

Väntar på beslut

Ärendet är överklagat till förvaltningsrätten som ännu inte fattat något beslut i frågan.