Giljotinen som dödar avloppsråttor i ditt hus

Vasastadsborna tar fram giljotinen för att lösa problemen med råttor. Liken värmer sedan upp din lägenhet och driver din buss.

  • Publicerad 09:15, 7 feb 2014

”Råttan spetsades av spjut kl. 05.32”. Det kunde en bostadsrättsförening på Rörstrandsgatan läsa live på Anticimex hemsida. De har låtit installera en råttgiljotin i ett avloppsrör för att bli av med skadedjuren.

– En av våra restauranger hade råttproblem och Anticimex hade gjort allt de kunde inom lokalen. Vid möte med Anticimex rekommenderade de råttgiljotin på avloppet närmast gatan. Detta är den stora entrévägen för råttor i huset. Tidigare hade vi råttgift i boxar både inomhus i källare och på gården. Råttor är nu sällsynta hos restaurangen, i husets källare och på gården, säger ordföranden Ingvar Jonsson.

Giljotinen är ett nytt sätt att försöka bekämpa råttorna. Det kan behövas, då antalet råttor stigit kraftigt de senaste åren. Till exempel ökade Anticimex saneringar i stan med nära 20 procent från 2012 till 2013, och i princip alla föreningar i stadsdelen vi varit i kontakt med har problem med skadedjuren idag. Idag finns upp emot 150 giljotiner i bruk, en siffra som stigit snabbt och som väntas fortsätta öka.

Spetsiga pinnar

Hur funkar den då? Jo, när råttan försöker ta sig upp i avloppsröret slår spetsiga pinnar, som spjut, till mot råttan och håller ner den tills den dör.

– Råttorna lever i avloppssystem, det är där de ska bekämpas, de kommer in den vägen. Det går så fort och är så humant som möjligt, råttan ska inte förstå vad som händer, säger Sven Jeppsson på Anticimex.

Vapnet reagerar på råttornas fart, form och värme.

Finns det risk för andra varelser som rör sig i samma hastighet?

– Nej, det ska inte finnas några fler i avloppsnätet, inte här i alla fall. Och springer en råtta för fort då låter den bli.

Blir fjärrvärme

De avrättade råttorna sköljs sedan bort i avloppssystemet mot reningsverket. Och gör nytta.  Råttresterna blir till både fjärrvärme som värmer upp din bostad och biogas som driver bussar.

– På Henriksdals reningsverk bidrar råttorna till biogasproduktionen. Råttorna fastnar i vårt första reningssteg, rensgallret. Det skräp som fastnar här mals ner och återförs sedan till processen. Det organiska materialet bildar sedan ett slam. Slammet från avloppsreningen går till en rötkammare och där bildas rötgas, biogas, meddelar Agneta Jönsson, kommunikationsansvarig på Stockholm vatten och fortsätter:

– Men processerna ser olika ut på olika avloppsreningsverk, vilket innebär att i vissa fall avskiljs råttorna tillsammans med skräp och större föremål och skickas till förbränning. Då kan man säga att råttorna snarare bidrar till fjärrvärme. Eller så skickas råttorna tillsammans med skräpet till deponi och då kanske man kan säga att råttorna snarare bygger sopberg.

Fakta

Så bekämpas råttornaRåttgiljotin:En mekanisk fälla som sätts i avloppsrör. När den uppfattar en råtta slår ett antal vassa pinnar ner i råttan och pressar ner den tills den dör. Råttliket sköljs sedan bort i avloppet till ett reningsverk. Antalet råttor registreras digitalt och kan följas av bostadsrättsföreningar. Från början en dansk uppfinning.

Råttstopp:Kan sättas upp om avloppsrörern är helt raka, vilket inte är helt vanligt. Det innebär att man gör röret tjockare på en plats så råttorna halkar ner i avloppssystemet igen när de försöker ta sig upp.

Råttgift:Traditionellt använt
bekämpningsmedel.Enligt Anticimex är det dock svårt att avgöra hur många råttor som dött. Kan dessutom dra till sig andra gnagare.

Visa merVisa mindre