Så här är det tänkt att det ska se ut när det är klart. Men torget som syns på skissen blir det kanske inget med. Foto: Läsarbild Equator/Vasakronan

Gigantiskt kontorshus byggs i hjärtat av Söder

Ut med det gamla, in med det nya. Nu rivs det stora kontorshuset intill Katolska domkyrkan vid Medborgarplatsen. Men det utlovade torget och de nya bostäderna blir kanske inte av.

  • Publicerad 04:51, 14 nov 2019

Nu har rivningen startat av kontorshuset på Folkungagatan, som ligger mitt emot Medborgarhuset intill den Katolska kyrkan. 

Detaljplanen för projektet, som heter Nattugglan 14, har kritiserats av bland annat Stadsmuseet och Skönhetsrådet men vann laga kraft tidigare i höst. 

Så här se det ut i dag. Kontorshuset till höger ska nu rivas. Kanske även det röda mindre tegelhuset, men det är oklart. Foto: Stockholms stad

Nya restauranger

Marken ägs av Vasakronan och den Katolska domkyrkoförsamlingen. Vasakronans gamla kontorshus på fem våningar rivs för att ge plats åt ett nytt kontorshus som blir mellan fem och åtta våningar högt med runt 800 arbetsplatser.

I botten ska det bli två restauranger eller kaféer, ännu oklart vilka.

Vi vill bygga en levande stad och vi tycker att arbetsplatser, restauranger och kaféer tillför området en bra mix för att platsen även skall befolkas dagtid, skriver Anna Nyberg, chef för fastighetsutveckling på Vasakronan i ett mejl.

Det ska även byggas ett nytt gångstråk mellan Folkungagatan och Åsögatan.

Före och efter, om det byggs enligt detaljplanen. Det är osäkert om Katolska kyrkan ska göra tillbyggnaden som syns närmast kyrkan. Det är inte heller klart om Ceciliahuset, det lilla röda tegelhuset, ska rivas. Foto: Stockholms stad

Klart 2022

Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, ska hyra den större delen av kontorslokalerna.

Under våren 2020 ska den nya grunden gjutas. Huset beräknas stå klart sommaren 2022.

Oklart om det blir något torg

Katolska domkyrkoförsamlingen ska enligt detaljplanen riva det låga röda tegelhuset, kallat Ceciliahuset, och göra en ny tillbyggnad med bostäder på tre våningar.

Men det är osäkert om det kommer att bli av. Därmed blir det kanske inget nytt torg.

Lite beroende på om eller när vår granne Katolska kyrkan river Ceciliahuset blir det olika utformningar. Om kyrkans planer förskjuts och Cecilahuset blir kvar så blir torget mindre, skriver Anna Nyberg.

Tråkigt tycker staden

Stockholms stad tycker det är synd om torget och bostäderna inte blir av.

– Vi tycker självklart att det är tråkigt att katolska kyrkan väljer att inte genomföra sin del just nu, säger Tony Andersson, handläggare på stadsbyggnadskontoret. 

Finns det problem med att en fastighetsägare inte följer vad som sagts i detaljplanen?

– I detta fall innebär det ett problem i och med att det blir svårare att tillskapa den nya torgytan. I andra detaljplaner med andra förutsättningar kan det se annorlunda ut.

Har en fastighetsägare skyldighet att bygga enligt detaljplanen? Eller kan man välja bort de delar man inte vill göra?

– En detaljplan innebär inte en skyldighet utan en möjlighet att bebygga en plats i en så stor utsträckning som detaljplanen tillåter. En fastighetsägare kan om den vill enbart bebygga en mindre del platsen.

Tror du att Vasakronans byggplaner med kontorshuset skulle godkänts även om det inte skulle ha blivit något nytt torg eller nya bostäder?

– Det är väldigt svårt att spekulera kring. Men det är inte omöjligt att det kunde skett i någon form.

Mitt i söker har sökt den Katolska domkyrkoförsamlingen för en kommentar.