– Det råder allmän förtvivlan bland medlemmarna: ”Är det sant? Har vi ätit av det här?", säger koloniföreningens ordförande Mia Mathiasson. Foto: Anders Göransson

Giftlarm stoppar all odling på kolonilotterna i Riddersvik

Giftlarmet från Rosenparken i Riddersvik har nu följts upp med provtagningar i koloniområdet intill. Och resultaten är en katastrof för kolonisterna. Halterna av bly är så höga att all odling stoppas omedelbart. – Medlemmarna är förtvivlade, säger Mia Mathiasson, föreningens ordförande.

  • Publicerad 11:10, 10 apr 2020

Som Mitt i berättat tidigare uppmättes nyligen kraftigt förhöjda halter av bland annat bly i Rosenparken på ena sidan av allén som går mot Riddersviks gård. Halterna är så höga att man beslutat att stängsla in parken och sätta upp varningsskyltar för att ingen ska få i sig av giftet.

Får inte odla i området

Nu har markprover tagits även på koloniområdet bakom Riddersviks gård, och resultatet är en chock för de 55 medlemmarna i koloniföreningen. Blyhalterna är lika höga som i Rosenparken.

– Vi får inte odla i området. Vi ska helst inte ens beträda marken, säger Mia Mathiasson, föreningens ordförande.

Gift i marken vid Riddersvik – populär park spärras av

Hon fick beskedet via exploateringskontoret i måndags, och har meddelat sina medlemmar vad som gäller: De får inte odla i jorden. Om de gräver där måste de tvätta händerna väldigt noga efteråt. Barn och hundar, som kan få jorden i munnen, får absolut inte vistas där.

”Har vi ätit av det där?”

Och då har man odlat grödor i området i över 40 år.

– Det råder allmän förtvivlan bland medlemmarna: ”Är det sant? Har vi ätit av det här?”, säger Mia Mathiasson.

Camilla Thörn på stadens miljöförvaltning bekräftar de kraftigt förhöjda blyhalterna på koloniområdets mark. Som mest rör det sig om halter på 1 100 mg/kg torr substans.

Det kan till och med ligga över vad man normalt skulle tillåta i ett industriområde utan att kräva sanering enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, säger hon.

Orsaken: Slam från Lövsta

Orsaken till föroreningarna tros vara att slam och gödsel från Lövstas avfallshantering under en stor del av 1900-talet användes för ”jordförbättring” av odlingsytorna i Riddersvik. I Engelska parken har ingen odling skett, och där visar också undersökningarna betydligt lägre föroreningshalter.

Det kan till och med ligga över vad man normalt skulle tillåta i ett industriområde

Camilla Thörn, miljöförvaltningen, om blyhalterna

Det är uteslutet att fortsätta odla i koloniområdet under nuvarande förhållanden, säger Camilla Thörn.

– Det är olämpligt att bruka jorden och äta frukt eller grönsaker därifrån. Och man ska helst inte vistas där heller i och med att det är så höga halter, för det kan ju damma också, säger hon.

Osäker framtid för koloniområdet

Vad som nu ska hända med koloniområdet kommer att utredas. Om det ska kunna användas för odling igen måste det först saneras grundligt, men hur det ska ske är inte klart.

– Att området är så förorenat är helt nya uppgifter för oss, och vi vet ännu inte hur vi ska göra, säger Margaretha Larsson Almqvist på exploateringskontoret.