Giftiga jättelokan tar över – nu ska den bort

Blomsterlupiner, karpar, jätteloka, brunråtta och kirskål är arter som tagit över delar av Huddinges natur. Nu tar kommunen krafttag för att få stopp på de invasiva arternas framfart.

  • Publicerad 15:50, 4 maj 2017

När främmande arter sprider sig i naturen kan det orsaka stora problem i ekosystemet och för inhemska växter och djur. I Huddinge finns det flera arter av den typen som tar över mer och mer för varje år och de brukar benämnas som invasiva främmande arter.

Nu ska det tas krafttag kring problemet, och i mitten av maj ska natur- och byggnadsnämnden besluta om att införa ett program om hur kommunen ska bekämpa de invasiva arterna.

 – Tidigare har det inte funnits en strategi eller en systematik i hur vi bekämpar de här arterna. Nu får vi en tydlig och fokuserad plan där vi enklare kan följa upp arbetet och veta att vi lägger pengarna på rätt saker, säger Christian Ottosson (C), ordförande i nämnden.

Fokus i år blir främst på den storväxta, fleråriga och giftiga örten jättebjörnlokan som är ett stort problem i framförallt naturreservaten.

– Där kommer vi att slå tre gånger i sommar och i bebyggda områden kommer vi att rycka ut på beställning. Totalt beräknar vi lägga ner 900 timmar i år på det här, säger Christian Ottosson.

Stort problem med råttor

Utöver jättebjörnlokan lyfter han fram blomsterlupin och kirskål som några av problemarterna som tar över i diken och på ängar, liksom karparna i Kvarsjön i Gladö och brunråttorna på flera håll i kommunen.

De arterna är näst på tur att bekämpas, och ett särskilt fokus ska, om nämnden beslutar så, att ligga på råttorna.

– I samband med att vi beslutar kring det här programmet så ska vi också ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en särskild strategi kring att bekämpa råttorna, säger Ottosson.

 Läs också:

Fakta

Ger brännskadeliknande symtom

Jättelokan innehåller furokumariner som irriterar huden, särskilt i samband med solbestrålning.

Besvären kommer oftast inom ett par dagar och symtomen är brännskadeliknande med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor. Blåsorna kan bli stora och smärtsamma och bestå i veckor. Det kan även bli ful ärrbildning.

Källa: Giftinformationscentralen
Visa merVisa mindre