Höga halter av PFAS har hittats i Årstaviken. Foto: Mostphotos

Giftiga ämnen hittade i Årstaviken

En ny undersökning visar att det finns höga halter av det giftiga ämnet PFAS i Mälaren. Värst drabbat är Årstaviken, Bällstaån och Ulvsundasjön.

  • Publicerad 16:07, 28 sep 2018

Miljöförvaltningen har hittat höga halter av PFAS-ämnen i Mälaren, något som Bättre stadsdel var först med att berätta. Värst drabbat är Bällstaån, följt av Ulvsundasjön och Årstaviken.

– Det innebär ingen risk för människor,  till exempel när man badar. Att vi de här ämnena finns i Mälaren är mest skadligt för vattenlevande djur, säger Maria Pettersson, kemist och miljöutredare på miljöförvaltningen.

Påverkar inte dricksvattnet

Halterna är inte så pass höga att det påverkar dricksvattnet.

Miljöförvaltningen gör provtagningar Mälaren varje år och vet sedan tidigare att det finns PFAS i vattnet.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt där vi testade en ny metodik som visade att halterna är mycket högre än vi tidigare sett, säger Maria Pettersson.

I Bällstaån var halterna 33 gånger högre än EU:s miljökvalitetsnorm.

Kemikalierna kan komma från områden långt bort

PFAS är högflourerade ämnen som bland annat används i brandskum och som impregnering av olika ytor, till exempel på textil och förpackningar. PFAS-ämnena är mycket svårnedbrytbara och finns kvar länge i miljön.

– Vi försöker hitta var de kommer ifrån. Stockholms stad har en kemikalieplan och vi jobbar med att minska vår kemikaliebelastning.

Framöver kommer miljöförvaltningen också att mäta halterna av PFAS i regnvattnet.

– Då kan vi se hur stor del av ämnena som kommer från våra verksamheter i Stockholm och vilka som kommer utifrån via långväga transporter, säger Maria Pettersson.