Miljögifter. Fisken som fångas i Sicklasjön innehåller så höga halter miljögifter att Stockholms stad avråder dig från att äta den oftare än två, tre gånger per år. Foto: Johan Kristensen

Giftig fisk i Sicklasjön: Ät max två, tre gånger per år

Sicklasjön har så höga halter av miljögiftet PFAS att Stockholms stad avråder från att äta fisk fångad där mer än två, tre gånger per år. Stockholms stad varnar för att äta fisk regelbundet från ytterligare nio sjöar.

  • Publicerad 10:37, 8 jun 2022

Viktigt att begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Stockholms stad måste ge nya ”särskilda kostrekommendationer” eftersom EU har infört lägre riktvärden för PFAS.

Kommunen avråder från att äta fisk fångad i Sicklasjön, Brunnsviken, Ulvsundasjön, Riddarfjärden, Årstaviken, Görväln, Drevviken, Flaten Trekanten mer än två, tre gånger om året.

”Detta råd motsvarar den nationella rekommendation som Livsmedelsverket ger för barn upp till 18 år, den som vill bli gravid i framtiden, gravida och ammande när det gäller fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, exempelvis strömming och Östersjölax.”

”Viktigt att begränsa”

Samtidigt forsätter kommunen att avråda helt från att äta fisk fångad i Magelungen.

– De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Det är därför viktigt att begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS. Eftersom höga halter PFOS har uppmätts i fisk från de utpekade sjöarna har vi tagit fram särskilda kostrekommendationer, säger Maria Pettersson, miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad i ett uttalande.

Kostråden medför inget förbud att fiska i sjöarna.

Staden: Ät inte fisk från dessa sjöar

Ämnen finns kvar efter de förbjudits

PFAS, är en förkortning av poly- och perfluorerade alkylsubstanser.

PFAS började framställas i mitten av 1900-talet för att stöta bort fett, smuts och vatten.

Ämnena finns i dag i exempelvis stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter. 

Flera PFAS-ämnen har förbjudits men finns kvar i miljön långt efter att de har slutat användas.

Dricksvatten, fisk, frukt och ägg är den mat som innehåller mest PFAS, enligt Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Källor: Stockholms stad och Naturskyddsföreningen

Visa merVisa mindre