Sopberget har vuxit sig så stort att de täcker alla brunnar på området, brunnar som saknar filter för att ta bort eventuella gifter som kan sippra ut. Foto: Sacharias Källdén

Gifter från sopberg kan spridas till vattnet

Det finns inga filter i brunnarna under det enorma sopberget i Kassmyra, i Botkyrka kommun. Enligt uppgifter till SVT kan detta leda till att dricksvatten förgiftats.

  • Publicerad 12:03, 27 maj 2021

Det finns en risk att sopberget i Kassmyra kan läcka miljöfarliga kemikalier rakt ut i dagvattnet.

Enligt SVT saknas det partikelfilter i brunnarna som sopberget ligger på, detta trots att tillståndet kräver att sådana finns.

Vuxit för stort

Den stora anläggningen som sedan 2016 drivits av det kontroversiella bolaget Think pink har växt i omfång och sopberget täcker nu alla sex brunnar på området.

Filter ska bytas två gånger om året, men i Kassmyra saknas de helt. I värsta fall skulle det kunna betyda att gifter läcker ut i grundvattnet. Det kan i sin tur påverka kvalitén på dricksvatten i privata brunnar i Botkyrka och Salem.

– Vi kände inte till att partikelfiltren var borttagna innan mars månad och vi måste självklart ta nya vattenprover, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka, till SVT.

Bolaget försatt i konkurs

Men hon tror samtidigt att det är liten risk för gifter i vattnet eftersom sopberget är torrt. Skulle det ändå vara så vilar ansvaret på markägarna.

Think Pink som varit ansvariga för sopberget i Kassmyra har begärts i konkurs. De misstänks för grovt miljöbrott.

Kommunalrådet: Kassmyra går inte att stänga akut