Markku och Laura Kemppainen vandrar genom Rosenparken nästan varje dag och är djupt bekymrade över blyföroreningarna i marken. Foto: Anders Göransson

Gift i marken vid Riddersvik – populär park spärras av

Kraftigt förhöjda halter av bly har uppmätts i marken vid Riddersvik, där ett nytt, stort bostadsområde planeras. Varningsskyltar kommer att sättas upp, och den populära Rosenparken ska stängslas in. – Jag blir chockerad faktiskt, säger Laura Kemppainen som promenerar här varje dag.

  • Publicerad 05:04, 25 mar 2020

Rosenparken vid Riddersviks gård är ett populärt område där Hässelbybor rastar sina hundar och där barnfamiljer och förskolegrupper vistas och leker. Intill parken, på andra sidan trädallén, planeras för ett nytt bostadsområde med 700 lägenheter.

”Väldigt höga halter”

Men nu har markprover tagits inför bygget – och resultaten är inte bra.

– Det är väldigt höga halter av bly på sina ställen, säger Camilla Thörn på miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet.

Den lekplats som ligger i parken är inte förorenad, gissningsvis för att nytt grus lagts på, men däremot är delar av marken runtomkring kontaminerad.

I Rosenparken odlas, som namnet antyder, rosor i stora mängder. Hur så mycket bly kommit dit är oklart. Lekparken i bakgrunden är inte förorenad, enligt exploateringskontoret. Foto: Anders Göransson

 

Uppsikt över hundar och barn

Upptäckten innebär att stora delar Rosenparken nu kommer att stängslas in i väntan på sanering. Dessutom kommer informationsskyltar att placeras i området.

Hur farliga de uppmätta blyhalterna är vill inte Camilla Thörn uttala sig om i nuläget, utan hänvisar till en pågående bedömning från Miljömedicin, en statlig myndighet. Men hon tycker inte att man ska låta sin hund gå runt där och nosa, och barn bör hållas under uppsikt så att de inte får i sig av jorden.

Förhöjt på flera ställen

Även på andra ställen kring Riddersvik, bland annat vid den gamla inhägnade trädskolan där det nya bostadsområdet planeras, kommer varningsskyltar att sättas upp.

– Där har vi också uppmätt förhöjda halter, men inte lika höga, säger Camilla Thörn.

Hur blyet kommit dit är oklart,, men det är ingen nyhet att stora delar av marken i Stockholm är förorenad av gamla industrier och andra verksamheter, eller av fyllnadsmassor som förts dit.

Påverkas Riddersviksprojektet?

Margaretha Larsson Almqvist, projektledare på exploateringskontoret, säger att man kommer att göra avskärmningar och sätta upp skyltar så fort som möjligt. Sedan ska man utreda hur marken ska saneras inför det planerade bostadsbygget i Riddersvik.

Påverkar det här byggplanerna?

– Jag vet inte säkert, men tror inte det. Den här delen, Rosenparken, hade vi inte tänkt att bebygga ändå, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Hur saneringen ska genomföras och vad den kommer att kosta ska nu utredas.

Oro för barnen

För paret Laura och Markku Kemppainen, som tar sin dagliga promenad genom parken, kommer nyheten om föroreningarna som en obehaglig överraskning.

– Jag blir överraskad och chockerad, faktiskt. Jag har aldrig hört något sådant om den här platsen, säger Laura.

Markku instämmer:

– Jag blir särskilt orolig för de barn som leker här dagligen. Hur kan det påverka dem och deras hälsa? Det är otäckt, säger han.

En förskolegrupp är på väg ut i Rosenparken på tisdagsförmiddagen. Inom kort kommer parken att stängslas in på grund av blyföroreningarna. Foto: Anders Göransson

Kolonilotter naggas i kanten av Riddersviksprojektet