Höga halter av PFAS har hittats i Bällstaån. Foto: Åsa Sommarström

Gift från brandskum hittat i Bällstaån

En ny undersökning visar att det finns höga halter av det giftiga ämnet PFAS i Mälaren. Värst drabbat är Bällstaån, Årstaviken och Ulvsundasjön. I Bällstaån var halterna 33 gånger högre än EU:s miljökvalitetsnorm.

  • Publicerad 08:28, 2 okt 2018

Miljöförvaltningen i Stockholm stad har hittat höga halter av PFAS-ämnen i Mälaren, något som Bättre stadsdel var först med att berätta. Värst drabbat är Bällstaån, följt av Ulvsundasjön och Årstaviken.

– Det innebär ingen risk för människor,  till exempel när man badar. Att vi de här ämnena finns i Mälaren är mest skadligt för vattenlevande djur, säger Maria Pettersson, kemist och miljöutredare på miljöförvaltningen.

Påverkar inte dricksvattnet

Halterna är inte så pass höga att det påverkar dricksvattnet.

Miljöförvaltningen gör provtagningar Mälaren varje år och vet sedan tidigare att det finns PFAS i vattnet.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt där vi testade en ny metodik som visade att halterna är mycket högre än vi tidigare sett, säger Maria Pettersson.

I Bällstaån var halterna 33 gånger högre än EU:s miljökvalitetsnorm.

Kan komma från områden långt bort

PFAS är högflourerade ämnen som bland annat används i brandskum och som impregnering av olika ytor, till exempel på textil och förpackningar. PFAS-ämnena är mycket svårnedbrytbara och finns kvar länge i miljön.

– Vi försöker hitta var de kommer ifrån. Stockholms stad har en kemikalieplan och vi jobbar med att minska vår kemikaliebelastning.

Framöver kommer miljöförvaltningen också att mäta halterna av PFAS i regnvattnet.

– Då kan vi se hur stor del av ämnena som kommer från våra verksamheter i Stockholm och vilka som kommer utifrån via långväga transporter, säger Maria Pettersson.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10