Gerillaodlare och staden i konflikt om Hästa gård

Turerna kring Hästa gård på Järvafältet fortsätter. En förening som kallar sig Grönt Initiativ har sedan en tid tillbaka gerillaodlat på marken, men säger sig bli bortkörda av Peab, som ansvarar för driften av platsen.

  • Publicerad 16:36, 12 aug 2020

För bara några år sedan var Hästa gård ett av världens största stadsjordbruk med sammanlagt 240 hektar mark. 2013 gick 4H-gården som bedrev verksamhet på platsen i konkurs, och sedan skötte Naturskog driften ett tag, innan deras avtal sades upp av staden 2017.

Därefter har framtiden varit oviss. Själva gården har ett omfattande renoveringsbehov, och staden har ännu inte kunnat presentera en plan. Sedan en tid tillbaka har en grupp som kallar sig Grönt Initiativ därför gerillaodlat på marken.

– Klimatkrisen och corona har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är med inhemsk matproduktion. Vi vill på ett fredligt och symboliskt sätt odla på en bit av marken och understryka hur viktigt det är att den faktiskt kommer till användning. Staden låter den bara förfalla, säger Mariam Jallow Tholozan, en av initiativtagarna.

I dagsläget är det bygg- och anläggningsföretaget Peab som sköter driften av platsen på uppdrag av staden. Enligt Mariam Jallow Tholozan har de hamnat i konflikt.

– Vi hade ett rött litet hus på hjul vid odlingen, som en dag bara försvunnit, bortfraktat av Peab. Vi tycker det är märkligt att man är så måna om att köra bort oss från platsen, när man själva inte brukar den på något sätt. De säger att vi inte har rätt att demonstrera där, vilket vi anser är felaktigt, säger hon.

"Vi måste hantera platsen varsamt"

Bengt Stenberg är chef på stadsmiljöavdelningen på trafikkontoret. Han har en annan bild av situationen.

– Peab har ansvar för säkerheten och tryggheten för både sin egen personal och folk som besöker platsen. I det sammanhanget blir det problematisk när Grönt Initiativ kommer dit och ockuperar området olovligen, säger han och fortsätter:

– Marken ingår i ett kulturreservat, där syftet är att området ska bevaras för rekreation och friluftsliv. Den tillhör också allemansrätten vilket innebär att privat odling ska ske inom väl definierade befintliga koloniområden. Platsen måste hanteras varsamt till vi vet exakt vad som ska göras, säger han.

När ett beslut om framtiden kommer vet han dock inte.

– Jag har full förståelse för att man tycker att det tar tid, men det handlar om att vi måste skapa oss en helhetsbild av läget. Det pågår diskussioner, säger han.

Gerillaodling

När en grupp icke-våldsamma aktivister planterar växter på mark som de inte äger.