2016 köpte Nacka kommun Hells Angels-villan i Saltsjö-Boo. Foto: Arkivbild/Sören Andersson

Gerdau (M): ”Vi var på den säkra sidan”

Kommuner som köpt fastigheter för att bli av med kriminella mc-gäng kan ha brutit mot kommunallagen, skriver SVT. 2016 köpte Nacka kommun den omstridda Hells Angels-villan i Saltsjö-Boo. – Jag tycker vi ska vara bredda att vidta de åtgärder som krävs för att Nacka ska vara tryggt och säkert, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

  • Publicerad 14:54, 2 jul 2018

Ett 20-tal kommuner runt om i landet har de senaste åren gjort fastighetsköp för att bli av med kriminella mc-gäng. Men köpen kan strida mot kommunallagen, skriver SVT.

– Det finns ingen rättspraxis i det här frågorna och då befinner man sig i en gråzon. Vissa gånger är det glasklart att kommunerna gjort rätt, andra gånger är det ovisst, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, till SVT.

Flera kommuner har i sina köp tillämpat förköpslagen som slutade gälla för några år sedan. Enligt den fick kommuner förtur på att köpa fastigheter om de var strategiskt viktiga.

– Kommunerna har ett brett mandat att agera för att tillgodose sina egna intressen när det gäller markförvärv. Det är svårt att säga var gränserna går utan det beror på hur kommunerna argumenterar, säger Germund Persson till SVT.

”På den väldigt säkra sidan”

2016 köpte Nacka kommun Hells Angels-villan på Moravägen i Saltsjö-Boo för 5 750 000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) är säker på att köpet följde lagen.

– Jag läste Germunds uttalande och det handlade väl framför allt om när man utnyttjar sitt förköpsläge. Det gjorde inte vi. Att kommuner får köpa en fastighet som man behöver har det aldrig varit något tvivel om, säger Mats Gerdau och fortsätter:

– Vi var på den väldigt säkra sidan och vi gör allt för att Nacka ska vara en trygg och säker kommun.

Flera andra kommuner i landet har efter sina köp försökt sälja vidare fastigheten, trots att de uppgivit som köpskäl att fastigheten ska användas för ett kommunalt ändamål.

I Nackas fall är det annorlunda. Hells Angels-villan är fortfarande i kommunens ägo och används i dag som boende för flyktingfamiljer.

Inga etablerade mc-gäng i dag

Enligt Mats Gerdau (M) finns det i dag inga kriminella mc-gäng som är etablerade i Nacka.

– Inte vad jag vet och jag känner inte till att Hells Angels har en lokal som den de hade förut, säger han.

Om ett kriminellt mc-gäng etablerar sig i kommunen, skulle ni då överväga att göra ett liknande fastighetsköp som det ni gjorde 2016?

– Jag tycker vi ska vara bredda att vidta de åtgärder som krävs för att Nacka ska vara tryggt och säkert. Det gör vi i så fall i samarbete med polisen och vi hade också ett bra samarbete med polisen när vi köpte villan på Moravägen.