Gerdau (M) till regeringen: Slopa broavgifterna på Skurubron

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) vill inte se någon broavgift på Skurubron. I ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) uppmanar han regeringen att låta trafikanter åka över bron utan att betala.

  • Publicerad 16:30, 15 aug 2019

I höst ska arbetet med Skuruborn dra igång. En stor diskussion gällande brobygget har varit, och är, huruvida det ska vara en boravgift för de som åker på bron.

Både Nacka kommun och några av grannkommunerna har sagt nej till att finansiera nya Skurubron med en broavgift.

I sitt brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth skriver Mats Gerdau att en enig kommunstyrelse vill uppmana ministern och regeringen att finansiera brobygget helt med statliga medel.

Förseningar av brobygget

I Mats Gerdau brev refererar han till avtalet som tecknades mellan Nacka kommun och trafikverket 2009. Då var tanken att bygget skulle börja 2014. Enligt Gerdau var tidigareläggningen av bygget det avgörande skället till att kommunen gick med på att gå ifrån den vanliga principen, där statliga vägar finansieras med statliga medel.

Nu är det 10 år sedan avtalet tecknades, och den långa förseningen bör innebära att det inte införs avgifter, menar Mats Gerdau.

”Det är inte längre vare sig rimligt eller skäligt att Nackaborna och andra trafikanter ska tvingas betala avgifter för att åka på en statlig väg, när andra statliga vägar är avgiftsfria”, står det i brevet.

Även under hösten förra året var det tänkt att bygget av bron skulle dra igång. Då löd prognosen att arbetet skulle börja allra tidigast våren 2019. Nu är tanken att arbetet ska sätta gång i höst.