Området ovan i den vänstra bilden är fastigheten Redimar 8 och den undre Reidmar 7. Vill du se bilder på hur bebyggelsen kan komma att se ut - kolla bifogad länk i faktarutan längst ned på sidan.

Gåva om fastighetsvillkor slumpas bort

Fastigheten i Djursholm gavs som gåva till kommunen med förutsättning att vara pensionärsboende. Nu förbereder kommunen för att sälja fastigheten och bygga lägenheter, som enligt närboende förändrar karaktären i hela området.

  • Publicerad 18:32, 29 sep 2016

Det föreslagna lägenhetskomplexet blir kanske Djursholms största och förändrar helt karaktären

Mellan vägarna Vendestigen och Fafnerstigen, vid Vendestigens förskola, ligger fastigheterna med betäckning Reidmar 7 och 8.

I dagsläget håller Danderyds kommun på att utreda förutsättningarna för att bygga flerbostadshus på de två tomterna. Kommunen äger den ena tomten, Reidmar 8, men vill sälja den till fastighetsägaren av Reidmar 7, där förskolan ligger.

– Det blir en direktförsäljning. Vi ska göra en oberoende värdering och kommer att sälja till marknadsvärde, säger David Grind, exploateringschef på Danderyds kommun.

Men flera av grannarna är upprörda över att kommunen "kör på" utan att prata med boende i området.

– Jag tycker det är konstigt att våra representanter, kommunstyrelsen, bara kör på och går på förslag som kommer från byggherrens önskningar, säger Karsten Husberg, som bor på Fafnerstigen.

Gavs som gåva

Men det är inte bara det som upprör. Fastigheten Reidmar 8 gavs nämligen till kommunen 1937 av makarna Lychou med ett villkor - att förbli pensionärsboende.

1982 sålde kommunen fastigheten till Danderydsbostäder AB. Enligt jurstbyrån Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, som granskat fallet, visste kommunen då inte om villkoren. Men efter att missen i avtalet upptäcktes ingick kommunen en överenskommelse med Danderydsbostäder om att byggnaden i framtiden endast skulle användas enligt makarna Lychous vilja.

När kommunen 1997 sålde Danderydsbostäder köpte kommunen tillbaka fastigheten, men då utan att överlåtelseavtalet ska ha innehållit någon bestämmelse om fastighetens anvädning.

– Då glömde de att få med att det alltid skulle vara avsatt för pensionärsbostäder, sen köper de tillbaka det och nu säger de att det inte står i något överlåtelseavtal. Det känns som att de tycker att man kan strunta i det nu. Om man som kommun ska ha någon slags etik så känns det skumt, säger Karsten Husberg.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) har kommunen all rätt att göra vad de vill med marken.

– Våra jurister har tittat på det och enligt deras utredning är det möjligt för kommunen att göra sig av med huset och riva enligt förslaget, säger han.

– Om det blir bebyggelse är det rimligt att kommunen förvärvar ett par lägenheter för olika ändamål, vilket innebär att gåvan lever vidare lite bildlig, tillägger han.

Reichenberg poängterar också att man i dag inte längre har äldreboenden i gamla villor.

– Äldre efterfrågar inte det heller. Då kan jag tycka det är tveksamt att ha det i den nuvarande fastigheten, bättre att investera i moderna lägenheter till olika behov, säger han.

Största lägenhetskomplexet i Djursholm

Michael Billow bor i området och enligt honom kommer den eventuella byggnaden förändra karaktären i hela omdrådet.

– Det föreslagna lägenhetskomplexet blir kanske Djursholms största och förändrar helt karaktären. Ser man sig omkring är de flesta hus måttliga tvåplans eller enplans villor - den föreslagna bebyggelsen blir dubbel så högt, säger han.

Olle Reichenberg svarar dock att inget är hugget i sten.

– Det är viktigt att säga att de här bilderna bara är illustrationer, det är inte säkert att det exakt kommer bli så här. Vi kommer knåda till det här under detaljplaneprocessen och alla komma få komma med synpunkter, säger Olle Reichenberg.

Bilder på illustrationer

Fotnot: Arkitektbyrån Arklab har gjort illustrationer på hur bostadshusen kan komma att se ut. Dock vill de inte släppa skisserna till Danderyds Nyheter. Här finns bilderna att se i offentliga handlingar som går att nå via Danderyds kommun.