Arga villaägare. Pia Lerigon, Ann Lepp, Roger Bohlin och Christina Ståldal Foto: Anders Gustafsson

Gatukostnad kan tvinga villaägare att flytta

De har räknat. Nu är de arga. Några av dem kan tvingas flytta. Nu ber de kommunen att tänka om. För fler än de berörs. Villaägarnas riksförbund följer utvecklingen: – Det är alldeles huvudlöst. Här borde Nacka ta sig en funderare, säger Lena Södersten, förbundsjurist. Kommunen motsätter sig villaägarnas räkneexempel. – Vi ska inte driva någon från hus och hem, säger kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau (M).

  • Publicerad 18:11, 1 jun 2017

– Kommunen kör över oss.

– Det här är lurendrejeri.

– Dom flesta vill ha vatten- och avloppsanslutning men inte till vilket pris som helst.

Tre villaägare som representerar de 1 500 fastighetsägarna i Boo och Lännersta villaägareförening: Roger Bohlin, Pia Lerigon och Ann Lepp.

Där vi står under ett tak på en byggnad vid utomhusbadet i Boo, i skydd av regnet, osar det hett om villaägarnas kommentarer.

Orsaken till deras ilska: kostnaden de kan tvingas att betala för att ansluta sig till det kommunala va-nätet, och få grusvägarna i området rustade, asfalterade.

Kommunens nota: 139 miljoner kronor, 113 miljoner för vägarna, 26 miljoner för vatten och avlopp.

Prislappen för de enskilda fastighetsägarna: mellan 420 000 och 1 460 000 kronor.

– Flera är mer eller mindre tvingade att stycka av för att ha råd, säger Roger Bohlin.

”Inte förstått”

Christina Ståldal, som representerar Gustavsviks fastighetsägarförening, säger att det finns fastighetsägar som ännu inte har förstått vad kostnaderna innebär för dem. Hon vet också att det finns fastighetsägare som inte kommer att ha råd att bo kvar.

Begärde ut alla handlingar

Det var i höstas som villaägarna i Boo började att ana ugglor i mossen och begärde ut alla handlingar om va- och gatuupprustningen från kommunen.

Därpå satte de sig att räkna. Deras granskning har pågått hela vintern och våren.

Dokumentationen visar att kommunen har lagt kostnaderna för vatten och avlopp på gator.

– Det är inte lagligt att överföra va-kostnader på gatukostnader, hävdar Pia Lerigon, ordförande i Boo och Lännersta villaägareförening, och tillägger:

– Det här är lurendrejeri.

Nästan dubbelt så dyrt

När de själva har räknat har de kommit fram till att vatten och avlopp ska stå för 59 procent av kostnaderna, gata 33 procent, el och telefoni för 8 procent. Enligt deras räkneexempel skulle det i så fall kosta de enskilda fastighetsägarna mellan 278 000 kr och 762 000 kronor för att ansluta sig till va och få gatorna rustade, eller mellan 51 och 92 procent billigare än kommunens sätt att räkna.

Roger Bohlin:

– Kommunen kör över oss.

Ann Lepp:

– Dom flesta vill ha va men inte till vilket pris som helst.

Villaägarna som Mitt i pratat med säger att fler föreningar än deras berörs av det här sättet att räkna, när gator ska rustas i villaområden eller hushållen anslutas till kommunala va-nätet.

– Det här har kommunen satt i system, säger Pia Lerigon.

Den 20 juni ska villaägarna i Boo sätta sig ned och ha en dialog med kommunen.

– Vi vill att (Mats) Gerdau ska förstå att man lagt kostnaden för vatten och avlopp på gatukostnaden. Och att kommunen ändrar åsikt. Jag hoppas att kommunen lyssnar på oss. Om dom inte lyssnar tar vi det till rätten, säger Pia Lerigon.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, har ingen större förståelse för villaägarnas argument:

– Det är den modellen vi jobbat efter i 30, 40 år, säger Mats Gerdau.

Saknar kommunalt va

I gamla sommarstugeområden, som det handlar om här, där folk flyttar in och bosätter sig permanent, hänger vatten och avlopp inte med. I det läget beslutar kommunen om en detaljplan, för att dra kommunal vatten och avlopp och göra ”ordentliga vägar”.

– Det är rimligt att ha samma betalningsprincip i gamla sommarstugeområden, där fastighetsägarna får ett nytt värde. Sen kan jag förståelse för de fastighetsägare som säger att de inte får något för det, säger Gerdau.

Att enskilda fastighetsägare i det här aktuella fallet skulle få betala närmare 1,5 miljoner kronor i anslutningskostnad tillbakavisar Mats Gerdau:

– Det är inte sant, det handlar om en obebyggd fastighet som kan få betala 1,5 miljoner kronor, en fastighet som kan styckas av till två fastigheter och som säkerligen kan säljas för fem miljoner kronor styck.

”400 000 kr i snitt”

Hur mycket en enskild fastighetsägare får betala beror på fastighetens storlek, men Gerdau säger att i snitt kan det handla om lite drygt 400 000 kronor.

Gerdau håller inte med om att kommunen gör fel som slår ihop kostnaderna för gator och va. Och han motsätter sig villaägarnas räkneexempel, det går aldrig att säga att det ska vara 59 procent för vägar, vägar kan ha olika standard och kräva olika mycket arbete

Hur mycket kostnaden blir prövas i varje detaljplan och går inte att ge en beräkningsmodell för.

Nu ska han träffa fastighetsägarna:

– Jag lyssnar gärna på deras synpunkter, men vi ska inte lägga ut va-kostnaden på hela va-kollektivet (samtliga fastighetsägare som är anslutna till Nackas va-system).

Han ger ett löfte: Kommunen kommer att vara beredd att ställa upp med en avbetalningsplan eller att vänta med att kräva in betalning,

– Vi ska inte driva någon från hus och hem, säger Gerdau.

”Otroligt enastående arbete”

Lena Södersten, förbundsjurist i Villaägarnas riksförbund, är imponerad av det arbete som villaägarna i Boo lagt ned med sina uträkningar:

– Jag har inte tidigare sett beräkningar om sådana här kostnader så här tydligt. Det är klart jag har hört att kommuner lägger kostnader på gator som borde ligga på va. Dom här villaägarna har gjort ett otroligt enastående arbete, det är inte alla som klarar att granska kostnaderna på det här sättet, säger Lena Södersten.

Lena Södersten tillägger:

– Min känsla är att dom (villaägarna) har en point (poäng).

Enligt Lena Södersten går det att ifrågasätta om va-kostnaden ska ligga på gatukostnaden. Hon säger att här finns anledning för Nacka kommun att ta sig en funderare.

– Det finns anledning för Nacka att tänka om. Vad är rimligt? Jag tycker att kommunen ska sätta sig ner och titta på det här som villaägarna har kommit fram till, säger Lena Södersten och fortsätter:

– Frånsett det juridiska måste man beakta hur det slår mot enskilda som inte kan bo kvar. Det är alldeles huvudlöst. Här borde Nacka ta sig en funderare.

Kan bli vägledande

Lena Södersten säger att om villaägarna i Boo lyckas förmå Nacka kommun att backa om kostnaden, eller om det går till rättslig tvist och villaägarna skulle vinna, kan fler villaägareföreningar beröras:

– Om kommunen backar eller tänker om, eller om föreningen överklagar och får rätt, påverkar det andra föreningar, åtminstone andra föreningar i Nacka, säger Lena Södersten.