”Gatans lag gällde”: Machokultur, våld, hot och sextrakasserier

Utredningen om situationen på Northside visade att situationen på fritidsgården varit ännu värre än de signaler kommunen fått. Macho- och hederskultur, våld, sexuella trakasserier från personal mot barn, islamism, och en verksamhet i praktiken styrdes av områdets äldre kriminella.

  • Publicerad 12:03, 10 okt 2019

Utredningsarbetet leddes av en säkerhetskonsult med flerårig polisiär bakgrund och rapportering skedde direkt till säkerhetschefen vid Sollentuna kommun.

Det handlar om intervjuer och endast sådant som berättats från flera olika källor noterades i rapporten.

”En arena för drogförsäljning”

Bakgrunden är att Northside under en längre tid hade haft dåligt rykte med slitna lokaler och möbler, mer ”häng” än fritidsaktiviteter, och att verksamheten enligt uppgift under lång tid ”lämnats vind för våg utan någon nämnvärd kontroll eller uppföljning från kommunens sida”.

Det har även förekommit rykten om att fritidsgården varit en arena för drogförsäljning, en hälericentral och ett tillhåll för grovt kriminella personer som är uppväxta i området. ”Gatans lag gällde” inne på fritidsgården och de kriminella ska ha sett den som deras.

En uttalad machokultur

Ungdomar hade varit rädda för att gå till Northside på grund av de äldre kriminella. Det ska även ha funnits en uttalad machokultur, etablerad sedan länge, och det har varit ovanligt med flickor på fritidsgården.

2016 fick Northside en ny chef och då infördes en övre åldersgräns, 17 år, för de ungdomar verksamheten vände sig till. Trots det fortsatte de äldre kriminella att komma och gå ”efter eget tycke och smak”. Det finns uppgifter om att delar av personalen inte bara tillåtit detta, utan även uppmuntrat det genom att bjuda in de äldre, ”high-fiva” dem när de kommit och handla in mat till dem.

Nedsättande uttalanden om kvinnor

Enligt uppgifter hade de äldre kriminella från området hög status, både bland delar av personalen och ungdomarna, och det rådde ”en utpräglad kriminalitetinspirerad” kultur på fritidsgården.

Det finns också uppgifter om att delar av den manliga personalen har kommenterat flickors utseende, pratat nedsättande om kvinnor och gjort sig lustiga över homosexuella inför chefen och andra medarbetare, utan att chefen har agerat.

Islamistisk icke-tolerant miljö

Dessutom ska Northside ha präglats av ”en Islamistisk icke-tolerant miljö, där både delar av personalen och delar av ungdomarna är öppet fördömande mot flickor, kvinnor och HBTQ-personers fri- och rättigheter”, står det i rapporten.

Det finns uppgifter om att det med jämna mellanrum har visats religiösa Youtube-klipp på fritidsgårdens tv, vilket ytterligare spätt på den icke-toleranta miljön. Delar av personalen ska ha förespråkat Islam på ett sätt som tenderar till att likna extremism.

Grovt kriminella anställdes

Det finns också uppgifter om att ”delar av personalen (som har hållhakar) hotat flickor som lever inom hederskulturen om att de ska skvallra för flickornas bröder (rena hot) om inte flickorna gör som personalen vill”.

Utöver detta ska kommunen under perioder anställt personal som av polisen anses som grovt kriminella och som strax innan anställningen avtjänat fängelsestraff för våldsbrott.

Sexuella trakasserier

Det finns uppgifter som gör gällande att delar av personalen kommer från området och att de därför ”sitter i knät på gatan”. ”De har områdets/gatans respekt så länge de gör som området/gatan vill.”

Utöver allt detta har det i utredningen kommit fram berättelser som, oberoende av varandra, beskriver hur delar av den manliga personalen ”vid flertalet tillfällen har trakasserat både ungdomar och kvinnliga kollegor sexuellt”.

Fysiskt våld som bestraffning

Det har även framkommit berättelser som oberoende av varandra beskriver hur delar av den manliga personalen ”vid flertalet tillfällen utövat fysiskt våld mot ungdomar som bestraffning”.

Under intervjuerna har det visat sig att nästan samtliga intervjuade personer är rädda för att berätta om vad de varit med om på North Side.

Många ”är försiktiga och överväger varje ord noga innan de uttalar sig och det är uppenbart att de inte vill försäga sig”.

En har sagts upp – fyra på ny placering

Andra sa rent ut att de inte ville tala om vissa saker eller berätta om vissa händelser när inspelningen var påslagen. De förklarade att de inte vågade berätta då de var rädda för repressalier om de skulle försäga sig.

Efter att utredningen presenterades för kommunen har en av de anställda på Northside sagts upp medan fyra har placerats på andra ställen i den befintliga organisationen, berättar kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD).

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Man till sjukhus – gick igenom isen

Nyheter Räddningstjänsten uppmanar om att vara försiktig Räddningstjänsten fick rycka ut efter att en man gick genom isen på Edsviken. "Var extremt försiktig".onsdag 19/1 14:22

Älgen i Edsviken nere för räkning

Nyheter Vinterstormen fällde skogens konung igen Efter drygt ett och ett halvt år på sin post, på grundet utanför strandpromenaden i Tegelhagen, har plåtälgen i Edsviken ännu en gång fallit offer för en vinterstorm.onsdag 19/1 12:20