Gäster i jästfabriken

Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) gästade jästfabriken i Rotebro i tisdags. De två partiledarna ville besöka anläggningen för att få veta mer om livsmedelsproduktion och livsmedelsberedskap.

  • Publicerad 14:45, 11 maj 2022

En blandning av hantverk och high tech.

– Det var oväntat spännande! Jag medger min okunnighet om storskalig jästproduktion i förväg. Det här är ett av få ställen i hela Norden som producerar jäst och både pandemin och kriget nu har lärt oss att vi behöver ha en beredskap och en samhällskrisorganisation, säger Ulf Kristersson.

– Livsmedelsförsörjningen är en prioriterad fråga och det säkerhetspolitiska läget bekräftar vikten av inhemsk produktion, säger Ebba Busch.

Hamstring behövs inte

I början av pandemin hamstrade folk och jäst blev en bristvara.

Jästbolaget uppmanar folk att sluta bunkra

– Här gör Jästbolaget själva ett bra jobb nu. De går ut och förklarar att de har en produktion som fungerar och att folk inte behöver hamstra, säger Ulf Kristoffersson.

En annan aspekt som diskuterades under besöket var kompetensförsörjning, berättar Ulf Kristoffersson.

– I det här fallet handlar det om processförädling. Som de själva beskriver det – en blandning av hantverk och high tech, säger han.

Grannar klagar ibland på stank från Jästfabriken, var doften något du reagerade på?

– Nej, inte alls. Det luktade jäst.

20 000 ton jäst per år

1893 etablerades anläggningen i Rotebro. Läget var perfekt då tillverkningen av jäst kräver rikligt med rent vatten och det finns gott om grundvatten av god kvalitet i grusåsen som löper genom Sollentuna norrut.

1971 lades jästfabriken i Göteborg ner och i och med detta blev anläggningen i Sollentuna den enda i Sverige.

Kapaciteten räckte då inte för att försörja hela landet och man tvingades importera jäst till Sverige. Riksdagen menade att fortsatt produktion av jäst var nödvändig ur beredskapssynpunkt och en avgift på importerad jäst infördes. Därmed kunde prisnivån på jästen ligga tillräckligt högt för att en investering i en ny produktionsanläggning skulle löna sig.

Den nya fabriken i Rotebro invigdes 1980 och nu kunde Jästbolaget producera hela den volym som marknaden krävde.

2002 blev Jästbolaget helägt av norska Orkla och 2005 tog man över all jästproduktion från Orklas anläggning i Oslo då den lades ner.

Jästbolaget har i dag 55 anställda och producerar cirka 20 000 ton jäst per år.

Visa merVisa mindre

Brottsoffer nekas ersättning på grund av sitt eget beteende

Nyheter Spottade på gärningsmannen En ung man utsattes för misshandel i Rotsunda i mars i fjol. Nu har mannen nekats ersättning från Brottsoffermyndigheten. Orsaken är att han spottade på gärningsmannen innan misshandeln.fredag 27/5 11:19