Foto: Mitt i

Gardner Sundström (M) var jävig

  • Publicerad 16:50, 3 feb 2013

Österåker Ingela Gardner Sundström (M) var jävig när hon var med och utarbetade arvodet till sin egen make, dåvarande ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, Jan-Olov Sundström (M).

Det har kammarrätten kommit fram till och upphäver därför Österåkers kommunfullmäktiges beslut från 2011.

Arvodet väckte stort rabalder när det blev känt för två år sedan, eftersom det innebar en höjning från 6 666 kronor till 33 600 i månaden. Även andra kraftigt höjda arvoden till allianspolitiker kritiserades.

Tidigare har förvaltningsrätten prövat arvodena, men ansåg då att de följde kommunallagen. Kammarrättens beslut kan överklagas.