Heidi Lange beskriver förskolan som en arbetsplats. Foto: Kristian Lönner

”Gården är en byggarbetsplats”

Tre förskolor blev en när Valvet växte till åtta avdelningar i det som tidigare var Sankt Görans gymnasium. Men arbetet med att färdigställa förskolan har dragit ut på tiden och många föräldrar är besvikna. – Gården är en byggarbetsplats, säger föräldern Heidi Lange.

  • Publicerad 09:57, 15 dec 2017

Som Mitt i Kungsholmen tidigare har berättat har inflyttningen i studentbostäderna i gamla Sankt Görans gymnasium inte gått problemfritt. Låg inomhustemperatur, ett överkänsligt brandlarm och trilskande hissar har varit några av problemen.

Som en del av samma projekt finns förskolan Valvet med åtta avdelningar. Inte heller här har hösten blivit som det var tänkt. Föräldern Heidi Lange listar snabbt upp saker som inte fungerat som det borde.

– Brandlarmet har tjutit när det inte varit något och en lampa gick inte att släcka på tio veckor i rummet där barnen sover. Sedan har vi spiraltrappan som är livsfarlig men som inte får byggas om på grund av att den är kulturminnesmärkt, säger Heidi Lange

Det största problemet har ändå varit gården.

– Det är en byggarbetsplats. Det är sorgligt att man stänger ner två fungerande förskolor och slår ihop till en stor förskola, säger hon.

Kändes inte säkert att lämna barnen

Sanna Eckardt, en annan förälder med barn på förskolan, ger en liknande bild.

– Det har blivit betydligt bättre, de första veckorna kändes det inte säkert att lämna barnen. Då såg man sladdar hänga och mycket var ofärdigt. Nu är det värsta att brandlarmet går när barnen sover och att gården där de lite större barnen leker bara är en asfaltsplätt med byggställningar omkring.

Både Sanna Eckardt och Heidi Lange poängterar att de är mycket nöjda med personalen på förskolan.

Försvarar beslutet

Marie In De Betou, förskolechef för S:t Görans förskoleområde, tycker inte att man flyttade över barnen för snabbt till Valvet.

– Utifrån de konsekvenser som vi såg att en inställd flytt skulle inneburit för barn och medarbetare gjorde vi bedömningen att en flytt var motiverad trots att lokalerna inte var helt färdigställda. Förutsättningarna på förskolorna som barnen flyttade ifrån var inte heller optimala, säger hon.

Mats Åhlander, byggprojektledare på Svenska Bostäder, menar att det finns två orsaker till varför arbetet på förskolan blivit försenat.

– När det gäller lokalerna så drabbades de av en vattenskada veckorna innan inflyttning. På gården har problemet varit att det visade sig vara berg i marken. Alternativen var då att spränga bort berget vilket hade kostat mycket pengar eller rita om gården vilket vi har gjort, säger han.

Varför visste man inte att det fanns berg i marken?

– Det var en asfalterad yta och det gjordes ingen teknisk undersökning innan.

Markarbetet på gården ska vara klart innan årsskiftet men gårdarna kommer inte att vara helt klara förrän till nästa sommar.

Inte farligt för barnen

Byggnaden anses ha högt kulturhistoriskt värde. Foto: Pekka Pääkkö

Att byggnaden anses ha högt kulturvärde är en utmaning, medger Mats Åhlander.

– Självklart har det funnits områden som vi skulle ha velat göra annorlunda. Spiraltrappan som du nämner är brant men där har vi vidtagit åtgärder med grindar.

Mats Åhlander är tydlig med att förskolan inte är farlig för barnen.

– Det kan jag garantera. När det gäller bullernivåerna på gården är de kontrollerade. Den här förskolan lika säker som någon annan.