De boende i Tensta ska få ta fram förslag på hur Gullingeparken kan förändras. Foto: Åsa Sommarström

Gårdar och parker rustas för 18,8 miljoner

Boverket pytsar ut drygt 145 miljoner kronor till olika kommuner i länet för att förbättra och göra utemiljöer tryggare i utsatta områden. I Tensta och Rinkeby får sex olika projekt dela på 18,8 miljoner. Bland annat ska 13 innergårdar rustas upp med nya utemöbler och lekredskap.

  • Publicerad 11:43, 4 jan 2018

Allt från större fastighetsbolag till ideella föreningar har sökt pengar av Boverket, för att till exempel rusta upp eller bygga nya lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

I Tensta och Rinkeby har sex olika projekt fått bidrag.

Boverket ger närmare fyra miljoner till Bromsten Fastighetsförvaltning AB för deras planer på att rusta upp Storbyplan och Sunnanbyplan. Här ligger flera stora flerfamiljshus varför det är viktigt att kunna använda ytorna runt husen som ett extra rum enligt fastighetsbolaget.

Utemiljön är dock väldigt slitet och i stort behov av ett ansiktslyft. De boende har också länge efterfrågat fler lekytor för alla barn som bor i området och gemensamma sittplatser. Pengarna som man nu fått ska bekosta bland annat nya utemöbler, lekutrustning, belysning, gångvägar och konst på byggnaderna

Även Spånga Förvaltning AB får dryga 1,3 miljoner för att rusta upp gårdarna på Lättingebacken i Tensta.

Här ska man förändra tre innergårdar som i dag mest består av asfalt till att bli trevligare med hjälp av nya växter och möbler. Man ska också engagera hyresgästerna i att spåna fram vad den slitna asfaltsplanen skulle kunna användas till.

Boende får rita nya parken

Åtta av AB Stockholmshems gårdar i Rinkeby rustas också upp med hjälp av 9,2 miljoner från Boverket. I dag är gårdarna slitna, gråa och otrygga. Här vill man göra fler lekplatser för barn, och ordna plats för stadsodling och andra aktiviteter.

Även Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning får 1,3 miljoner för att rusta upp Gullingeparken. Stadsdelsnämnden har beslutat att genomföra en medborgarbudget här, vilket innebär att medborgarna ska få vara med och besluta om en del av de pengar som ska används för att rusta upp parken.

I olika workshops ska man ta fram förslag på hur parken skulle kunna bli trevligare och mindre otrygg. Kommunen kommer sedan att granska förslagen och ordna en omröstning om ett antal förslag. Den nya parken kommer sedan att anläggas utifrån det vinnande bidraget.

Innergårdar rustas upp

AB Hjulstahem får 500 000 kronor för att göra om ytan vid Edingekroken som under tre års tid varit en uppställningsplats för byggbodar. Platsen ligger högt och omringas av sex flerfamiljshus.

Tidigare har här legat en grusplan, men nu vill fastighetsbolaget skapa en gemensam yta för de som bor i närheten. Man tänker sig till exempel att här skulle kunna byggas en liten scen, men man vill även ordna plats för att leka, grilla och umgås. Buskar ska planteras och belysning sättas upp.

Boverket ger även närmare 2,5 miljoner till Spånga förvaltning AB för deras planer på att ordna lek-och mötesplatser på Fornbyvägen.

Här vill man gestalt om tre innergårdar, som ligger ovanpå garage, till att bli mysigare och trevligare att umgås på. Bland annat vill man ta hit ny lekutrustning, utemöbler och nya växter. Man ska även förbättra gångvägarna så att det blir lättare för äldre och funktionhindrade personer att ta sig fram.

Kraven för att få ekonomisk stöd från Boverket har bland annat varit att projektet ska bidra till att göra utemiljön tryggare och uppmuntra till att folk rör sig, och umgås, på platsen. Stödet står för högst 50 procent av kostaden för åtgärden.