Många tycker att det är otryggt i och kring garaget i Tensta centrum. Foto: Sofia Ekström

Garaget pekas ut som centrumet för otryggheten

Otryggheten i och kring garaget i Tensta centrum är orsaken till att butikerna i Tensta förlorar kunder. Det menar ett 20-tal butiksägare, som nu vädjar till stadsdelsnämnden om hjälp. Flera berättar att affärerna går så dåligt att de kan tvingas stänga.

  • Publicerad 15:21, 24 maj 2016

Det är onsdag lunchtid och glest med folk i de flesta butiker och restauranger i Tensta galleria. Enligt handlarna brukar det inte vara så här.

– Det är garaget som gör det. Det är katastrof. Vi brukar ha fler kunder, men senaste halvåret har det blivit färre. Ingen vill parkera där, säger Mana, som arbetar i en av butikerna i Tensta centrum.

Hon berättar att försäljare inte heller i lika hög utsträckning kommer till butiken för att visa nya produkter.

Alla butiksägare som Mitt i talar med vill vara anonyma eftersom de upplever kriminella gäng i området som hotfulla. Flera butiksägare berättar hur hot har blivit en del av vardagen och att personer köper och använder droger i garaget.

– Mina kunder blir erbjudna att köpa droger när de parkerar bilen, säger en av butiksägarna i gallerian i Tensta.

25 butiksägare har skickat en skrivelse till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, där de vädjar om hjälp. Där pekas garaget ut som en av de största orsakerna till otryggheten i centrum. De vill ha övervakning dygnet runt och besked från nämnden om vad som ska hända med garaget i framtiden.

– Ta ett beslut, börja gräva och bygg bort problemen. Affärerna går mycket dåligt, vi kanske tvingas stänga butiken, säger en annan butiksägare.

Fastpartner, som äger och förvaltar garaget, är medvetna om problematiken och har länge hoppats på att få bygga en kontorsbyggnad där garaget står med stadsdelsförvaltningen som hyresgäst. Men planerna står för närvarande stilla. En annan åtgärd som utreds är att flytta garagets entré längre ifrån tunnelbaneuppgången och innan årsskiftet planerar trafikkontoret en mindre upprustning av området runt garaget, som uppskattas kosta en miljon kronor.

Men det räcker inte menar handlarna. Politikerna är medvetna om problemen.

– Jag vill själv inte parkera bilden i det garaget, säger Ole-Jörgen Person (M) vice ordförande i Spånga-tensta stadsdelsnämnd.

– Det bästa vore att riva garaget och bygga bostäder, men i väntan på det hoppas jag på att vi kommer få tillstånd att kameraövervaka garaget, fortsätter han.

Awad Heris (MP) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, berättar att tryggheten har hög prioritet och att de just nu arbetar med en trygghetsstrategi för stadsdelen.

– Vi diskuterar till exempel möjligheten att införa medborgarvärdar i Tensta och stärka samarbetet med föreningarna, att de skulle kunna adoptera delar av centrum och hjälpa till att arbeta med tryggheten.

Polisen i Södra Järva har i flera år haft problem med garaget på Taxingegränd i Tensta, som blivit ett tillhåll för Tenstas undre värld.

– När vi efterföljer personer händer det att de åker in i garaget. Då finns ofta fler ungdomar där som backar upp dem vi jagar och försvårar vårt jobb, säger Frida Nordlöf, kommunpolis för Spånga-Tensta.

Många gånger har unga kastat sten från garagetaket. Översta våningen är sedan cirka ett år stängd och öppettiderna för garaget har begränsats.

– Det är vi tacksamma för det. Drömmen vore om det revs, men det kommer inte hända eftersom det behövs parkeringsplatser.

Hon berättar att civilpolisen är på plats varje dag för att bekämpa narkotikaförsäljningen.

Polisen i Järva ingår också i en centrumgrupp med bland andra stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, och SL, för att genom olika åtgärder öka säkerheten i centrum.

– Vi har också diskuterat möjligheten, att sätta in högfrekventa ljud som inte skadar men gör att det blir störande att uppehålla sig länge i garaget.