Avslutat projekt. Det blir ingen gångtunnel under Odenplan, för att avlasta övergångsstället på Odengatan, som tidigare var planen. Foto: Mimmi Epstein

Gångtunnel under Odenplan skjuts på framtiden

Det blir ingen underjordisk tunnel under Odenplan. Inte på länge i alla fall. Den prioriteras bort då trafikkontoret ser ett stort behov av att renovera stans broar och tunnlar de närmaste åren.

  • Publicerad 15:00, 18 feb 2021

Planen var att bygga en gångtunnel mellan Odenplans station och "Åhléns-huset" med syfte att avlasta övergångsstället eftersom cirka 15 000 fler resenärer rör sig över Odenplan sedan Citybanan öppnat.

Tanken var att det skulle bli kommersiella lokaler i tunneln och att Odengatan skulle stängas av i minst ett år på grund av bygget.

Odengatan stängs för trafik – i minst ett år

Planering samt förhandlingar om samfinansiering med fastighetsägaren till "Åhlénshuset" startade. Men sedan såldes fastigheten och projektet pausades.

"Kontoret har under de år som projektet utretts fått en högre kännedom om de juridiska utmaningarna att tillsammans med en privat fastighetsägare bygga en gångtunnel i innerstadsmiljö" skriver trafikkontoret i en lägesrapport.

"Behöver prioritera"

Nu väljer staden genom trafikkontoret i stället att avsluta projektet. Man skriver att kontoret står inför stora investeringar när stadens befintliga broar och tunnlar ska renoveras.

"Detta medför att trafikkontoret kontinuerligt behöver prioritera bland de olika pågående investeringsprojekten. Då detta projekt av olika anledningar har skjutits i tid framåt har trafikkontoret svårt att inrymma investeringskostnaden inom översiktlig framtid".

Projektet har kostat staden 5,7 miljoner kronor.

Helt uteslutet är det dock inte att det någon gång i framtiden kan bli en gångtunnel under Odenplan.