Polisens kartläggning visar att de kriminella nätverken har fått större utrymme i sociala medier i takt med att medlemmarna blivit yngre. Foto: Mostphotos

Gängkriminella finns mitt bland oss – rekryterar på fritidsgårdar

Stockholms gängkriminella har tagit steget ut på öppen gata. Polisens nya kartläggning visar att många medlemmar jobbar på både skolor, fritidsgårdar och i andra kommunala verksamheter.

  • Publicerad 06:15, 21 okt 2019

Var och varannan dag får polisen larm om skottlossningar på öppen gata på flera håll runtom i Stockholm. Inte sällan ligger någon form av kriminell konflikt bakom de avlossade skotten.

Stockholmsgängen har tagit steget upp ur den undre världen och skapar otrygghet för boende i områden där gängen är mest aktiva. Det är en utveckling som oroar polisen.

– Vi har största respekt och förståelse för den oro som skjutvåldet skapar bland allmänheten. Vi jobbar för att ligga nära de kriminella nätverken och göra det svårt för de medlemmarna att vara i den här miljön, säger regionpolischefen Ulf Johansson.

Polisens kartläggning: Så är Stockholmsgängen organiserade

Fler lokala gäng

Den oroväckande utvecklingen beror till stor del på ökningen av de så kallade lokala kriminella nätverken. I dag är drygt två av tre Stockholmsgäng lokala, visar polisens senaste kartläggning från hösten 2019.

För två år sedan, då polisen senast gjorde en liknande kartläggning, var drygt häften lokala.

På kort tid har flera utan kriminell inblandning drabbats av gängvåldet. Arne Nilsson fick ett skott genom fönstret i sitt hem i Bro. Foto: Pekka Pääkkö.

De lokala gängen sysslar i första hand med narkotikabrottslighet och saknar ofta någon tydlig hierarkisk struktur. Medlemmar rör sig mellan de olika nätverken och kan vara lojala till fler än ett gäng.

Det skapar konflikter och konflikter leder till våld.

Rekryterar på fritidsgårdar

Under de senaste två åren har de kriminella nätverken blivit allt mer aktiva i den offentliga sektorn. Numera är det inte ovanligt att medlemmar i de lokala gängen jobbar i föreningslivet, inom religiösa samfund eller på skolor och fritidsgårdar. Detta trots kontroller i både belastnings- och misstankeregistret i samband med nyanställningar.

I sina roller som trygghetsvärdar, fritidsledare och ordningsvakter betraktas medlemmarna som förebilder av många, vilket gör det enkelt för dem att rekrytera ungdomar till sin brottsliga verksamhet. Enligt polisen används vissa fritidsgårdar i Stockholm dessutom till att både förvara och sälja narkotika.

Vi har största respekt och förståelse för den oro som skjutvåldet skapar bland allmänheten

Ulf Johansson, regionpolischef

Ulf Johansson, regionpolischef. Foto: Polisen.

Vanligt i den organiserade brottsligheten

Bland de mer organiserade gängen i Stockholm är förmågan att utnyttja företag och andra legala strukturer sedan länge ett etablerat problem för polisen. Men till skillnad från de lokala gängen är de organiserade nätverkens huvudsyfte att hitta anställningar som gynnar deras brottsliga verksamhet – inte att rekrytera nya medlemmar.

Enligt polisens kartläggning söker de sig därför till roller som exempelvis säkerhetskontrollanter, bagagehanterare, fraktlastare eller städpersonal på flygplatser. De viker sig inte heller för att hota eller muta strategiskt viktiga företagspersoner som kan gynna deras brottsliga verksamhet.