Omständligt att snabbt knalla hit från Sjöviksvägen. Foto: Mostphotos

Gångbro till Liljeholmstorget får nobben

Det blir ingen gång- och cykelbro som binder samman Sjöviksvägen med Liljeholmstorget. Stadsdelsnämndens krav på att snarast få till en säker passage får nobben av trafikkontoret.

  • Publicerad 10:42, 15 maj 2018

De lokala politikerna menar att frågan har högsta prioritet. Det går inte att vänta på den framtida stadsgata som Södertäljevägen – enligt planerna – ska bli i samband med bygget av ett par tusen bostäder.

Därför har de föreslagit att man redan nu borde smalna av vägen, och anlägga övergångsställen. Om det inte går bör man bygga en gång- och cykelbro över Södertäljevägen för att koppla samman Sjöviksvägen i Årstadal med Liljeholmstorget.

Trafikkontoret håller med om att den är en barriär och att det behövs gena passager. Men hänvisar till att en utredning av Södertäljevägen är på gång och att det därför är uteslutet att göra investeringar i ”närtid”. Att bygga en tillfällig gångbro skulle kosta 30-50 miljoner kronor och är inte rimligt, menar trafikkontoret.

Den 24 maj ska politikerna i trafiknämnden tycka till i frågan.