Breddas. En sträcka på 800 meter gång- och cykelbana längst med Ulvsundavägen ska bli fem meter bred för att göra det lättare för resenärer att ta sig fram. Foto: Mikael Anderson

Gång- och cykelväg i Ulvsunda ska breddas

För att göra det både lättare och säkrare att pendla till och från stan ska gång- och cykelvägen längs Ulvsundavägen breddas. Enligt trafikborgarrådet kommer stråket ha stor betydelse när områdena runt Bromma blocks sedan byggs ut.

  • Publicerad 16:10, 18 jun 2020

Förra torsdagen godkände trafiknämnden ett genomförandebeslut om att bredda Ulvsundavägen för att förbättra det regionala cykelpendlingsstråk som går där.

Det är gång- och cykelbanan som löper mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten, cirka 800 meter, som ska breddas till fem meter, liksom övriga sträckor längs med stråket. I dagsläget varierar bredden mellan tre och fyra meter.

– Det här är helt enkelt fortsättningen på vad vi gjort från Drottningsholmsvägen fram till Kvarnbacksvägen. Det är ett cykelpendlingsstråk som sträcker sig hela vägen till Kungsängen, så det är viktigt för hela regionen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Biltrafiken ska inte påverkas

Breddningen innebär att man i den norra delen av sträckan kommer norpa en bit av Ulvsundavägens körbana. Men framkomligheten för bilarna ska inte påverkas då körfälten i dagsläget har en viss överbredd.

Vid den mellersta delen av sträckan kommer breddning ske österut, mot den befintliga grönytan som separerar gång- och cykelbanan från körbanan. I den södra delen breddas det västerut, vilket innebär att en befintlig stödmur behöver rivas, för att sedan ersättas med en ny.

– Ulvsunda, Annedal och Solvalla är utvecklingsområden som kommer byggas ut mycket de kommande åren. Det här är ett stråk som kommer få större betydelse framöver, och då är det viktigt att det redan finns på plats, säger Daniel Helldén.

Även ett skyddsräcke placeras för att skydda från motortrafiken, och ny belysning ska sättas upp. Summan för kalaset? 57 miljoner kronor. Enligt Daniel Helldén kostar det att flytta kantstenar, murar och sätta upp belysning, samtidigt som man ska hålla igång en trafikled.

– Det finns även en del saker som står i vägen som tillhör flygplatsen. Det är mycket dyrare än man tror att flytta fasta installationer. Men sedan är det ett fullvärdigt cykelpendlingsstråk, och då behöver man inte göra mer på flera decennier.

Nu ska förslaget upp i kommunfullmäktige, och byggstart planeras till våren 2021. Hela sträckan väntas vara färdig 2023.

Förbättras. Breddningen kostar 57 miljoner. Foto: Mikael Andersson

Ny vänstersväng

Samtidigt planerar exploateringskontoret att ta bort den vänstersvängande filen på Ulvsundavägen söderifrån mot Flygplatsinfarten. Här ska det istället bli en planskild vägbro för att på så sätt förbättra framkomligheten för motortrafiken då de som svänger vänster inte behöver korsa gång- och cykelbanan.