En 800 meter lång gång- och cykelbana ska länka ihop Vinsta, Nälsta och Vällingby. Foto: Mostphotos

Gång- och cykelbana föreslås vid Nälstaån

En ny gång- och cykelväg föreslås längs Nälstaån. På det sättet vill exploateringskontoret utnyttja områdets potential bättre och länka ihop stadsdelarna Vinsta, Nälsta och Vällingby.

  • Publicerad 16:00, 5 nov 2018

Som Mitt i västerort tidigare rapporterat planeras bygget av drygt 80 lägenheter med bostadsrätt vid Nälstastråket, öster om Täbylundsvägen och Nälsta bollplan. Bostadsbygget har blivit möjligt tack vare att man flyttat på de stora, luftburna kraftledningar som förut hängde över Nälstastråket.

Här planeras drygt 80 nya bostäder. Gång- och cykelbanan ska gå vid sidan av dem, vidare längs med bollplanen och sedan fortsätta längs Nälstaån. Foto: Arkiv

Samtidigt med att markanvisningen gavs 2015 efterlystes ett helhetsgrepp om området. Nu har exploateringskontoret låtit göra en landskapsutredning om Nälstastråket, och kommit fram till att det är ”ett mycket karaktärsfullt och vackert landskapsrum”, men att det är dåligt länkat till omgivande bebyggelse.

Nälstaån. Här planeras en gång- och cykelbana. Foto: Anders Göransson

Därför föreslås en 800 meter lång gång- och cykelväg längs Nälstaån mellan Skattegårdsvägen och Täbylundsvägen. Fullt utbyggd skulle den länka samman stadsdelarna Vinsta, Nälsta och Vällingby i ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.

För att kunna genomföra projektet behövs ett reviderat inriktningsbeslut, vilket väntas tas i exploateringsnämnden den 15 november.