Gammalt vrak läcker olja

För precis 60 år sedan sjönk lastfartyget S/S Harburg med hundratals kubikmeter bränsle i tankarna utanför Lidingös kust. Harburg är ett av de miljöfarligaste vraken i Sverige. I år ska vraket saneras.

  • Publicerad 14:30, 20 feb 2017

Den 16 februari 1957 stävade det tyska lastfartyget S/S Harburg in i Stockholms skärgård och passerade Karlsudd brygga och Granholmen på väg in till Liljeholmen. Resan över Östersjön hade gått utan problem men i dimman i farleden mellan Duvholmen och Stora Höggarn blev hon rammad av ett större fartyg. S/S Harburgs skador blev omfattande och fartyget sjönk på ett par minuter och tio personer följde med henne i djupet tillsammans med mycket bränsle i tankarna.
S/S Harburg har varit en tickande miljöbomb i exakt 60 års tid.
– Så är det i allra högsta grad, det kan finnas 100-tals kubikmeter olja i tankarna och det är mycket, säger Christer Larsson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på Havs och vattenmyndigheten.
Det sjunkna fartyget ligger bara några stenkast från tätbebyggt område.
– Närheten till land gör Harburg extra intressant. Risken ökar hela tiden för att det ska ske ett större utsläpp. Fartyget får en allt sämre kondition och om det helt kollapsar så kommer det att rinna ut mycket olja, säger han.
Sjöfartsverket fick för några år sedan ett regeringsuppdrag att undersöka vrak i Sverige. I fjol lämnades en rapport in där de pekade ut de 31 av de potentiellt farligaste vraken. I år har Havs- och vattenmyndigheten fått fem miljoner kronor för att inleda ett saneringsarbete på tre av vraken. Och en av dessa miljöbovar är Harburg.
– Vi vet att Harburg läcker olja. Kustbevakningen har ett flertal gånger fått larm om oljefläckar på ytan och åkt till platsen. Om detta fartyg är den mest miljöfarliga är svårt att säga.
Även sedimentet på havsbotten är förorenat av olja.
– Lokalt påverkas djurlivet. Det är mikroorganismer som dör och många djur och fiskar som är känsliga försvinner. Faunan utarmas och effekten är farlig lokalt. I dagsläget är det inga problem att bada i området, men det finns risk för större läckage. Syftet med undersökningen och saneringen är att förebygga större utsläpp, säger han.
Trots att S/S Harburg förliste för så länge sedan har vraket inte sanerats.
– Fartyget har troligen inte läckt olja under alla år, alla rostangrepp har gjort att läckaget av olja har ökat under senare år.
S/S Harburg ligger mitt i farleden in till Stockholm.
– Det krävs en stor insats, vi kommer förmodligen bli tvingade att begränsa fartygstrafiken under en kort period.
Att undersöka och sanera alla 31 fartyg skulle enligt Christer Nilsson kosta cirka 300 miljoner kronor.
– Att sanera är en relativt liten kostnad i jämförelse vad det skulle kosta om det skulle bli ett okontrollerat utsläpp, säger Christer Larsson.

 

Se: Dykning på vraket efter Harburg: http://www.dykarna.nu/dykplatser/harburg-211.html