KISTA ÄNG. Om ett par år kommer den här vyn - istället för dagens parkeringsplats - att möta den som kör längs Torshamnsgatan. Foto: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor

Gammal parkeringsplats blir 1600 bostäder

I norra Kista, i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg, kommer snart ett nytt kvarter att växa fram. I en komplicerad detaljplan med åtta bostadskvarter och ett skolkvarter ryms ungefär 1600 bostäder.

  • Publicerad 08:00, 31 aug 2019

Den som brukar köra norrut längs med Torshamnsgatan kommer framöver att få en helt ny utsikt från bilfönstret. När man närmar sig slutet på gatan kommer man till höger bland annat att se nordens största rackethall – något som vi tidigare skrivit om. Och till vänster kommer man att se ett helt nytt, gigantiskt bostadsområde vid namn Kista äng.

Idag domineras platsen av en övergiven parkeringsplats, men under nästa sommar kan arbetet med det nya kvarteret påbörjas. Det skulle enligt ursprungsplanen ha skett redan i år, men processen är försenad.

– Vi arbetar mot att få igenom ett genomförandebeslut under hösten. Det måste tas både i exploateringsnämnden och i kommunfullmäktige. Och om vi får ett beslut under hösten är tanken att vi kan komma igång under sommaren, säger Jonas Norberg, projektledare för Kista äng. Han fortsätter:

– Det är en försening mot vad vi ursprungligen tänkte men det är inget ovanligt med ett års försening. Det är en väldigt stor detaljplan med åtta bostadskvarter och ett kvarter för skola och grundskola. Det är åtta byggherrar och många viljor att ta hänsyn till. Det finns många utbyggnads- och geotekniska frågor att lösa, men vi är på väg att lösa upp de knutarna nu.

En av byggherrarna har skrivit på sin hemsida att inflyttningen är beräknad till 2021. Men Jonas Norberg tror att det är optimistiskt att tro på det datumet.

– Man får nog lägga på ett år ungefär även där. Men det kommer att variera mellan olika kvarter när det går att flytta in där.

Han är entusiastisk inför tanken på att bygget snart kan vara igång.

– Det känns jätteskoj att få komma igång snart. Det är ett av de större bostadsprojekten i Kista, och det kommer att knyta ihop företagsområdet med bostadsområdet. Vi har länge haft en vision om att integrera bostäder med kontor i Kista. På lite sikt kommer det att leda till att det blir mer liv och rörelse över hela dygnet.

Några större protester mot planerna på Kista äng har han inte märkt av.

– Nej, inte hittills. Många har snarare sett det som positivt att vi kan komma igång snart.

NYTT. Kista äng är ett enormt projekt med åtta olika byggherrar. Foto: Stockholms stad

Kista äng

Området föreslås inrymma ca 1600 bostäder, varav ca 950 bostadsrätter, ca 400 hyresrätter och ca 240 lägenheter för ca 400 studenter i en blandning av enskilda studentlägenheter samt kompisboenden.

En F -6 skola för ca 630 elever och 12 förskoleavdelningar planeras i området. Föreskriven byggrätt för skolbyggnaden lämnar en marginal för utökning av antal elever i skolan upp till 900.

Syftet med detaljplanen är en utbyggnad av planområdet till en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bygger en levande stadsmljö för boende och besökare i Kista.

En ny stadspark med areal om ca 2,3 ha, som sträcker sig mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan, planeras i området. Till karaktären är parken en stiliserad naturpark, med terrasser som har drag av den så kallade ”Stockholmsstilen”.

Visa merVisa mindre