Framtida gym? Parmmätaren 1 uppfördes 1953. Foto: Stockholms stad

Gammal panncentral i Bagis kan bli gym

Stockholmshem vill undersöka möjligheten att förvandla en gammal panncentral i Bagarmossen till gym. Stadsbyggnadskontoret skakar på huvudet, men politikerna gör tummen upp.

  • Publicerad 16:50, 17 jun 2020

Ärendet gäller en del av en byggnad som uppfördes på Lillåvägen för snart 70 år sedan. Förutom att den tidigare fungerade som panncentral används den i dag som tvättstuga för de boende i området.

Nu vill hyresvärden alltså se ytterligare en funktion för 50-talskåken. Stockholmshem har ansökt om ett så kallat förhandsbesked, vilket innebär att stadsbyggnadsnämnden tittar på om ett gym rent principiellt kan tillåtas i fastigheten.

Enligt stadens tjänstemän stämmer planerna dock inte överens med gällande detaljplan.

"Då ansökan om förhandsbesked avser bygglov för att ändra användningen till ett gym kan positivt förhandsbesked inte lämnas då gym-användning inte bedöms rymmas inom detaljplanens användningsbestämmelse", skriver de i sitt utlåtande.

Drömmen lever vidare

Förgäves har det visat sig, för vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 juni valde politikerna inte att gå på tjänstemännens linje.

– Det beslut som fattades rörde ett förhandsbesked och innebär att staden förbinder sig till att bevilja ett framtida bygglov som möjliggör för ändrad användning till gym. Då panncentralen inte längre är i bruk kan detta användas till något annat i stället som kan skapa nya värden för de närboende, säger nämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Drömmen om ett gym lever alltså vidare för Stockholmshem som nu har två år på sig att knåpa ihop en bygglovsansökan.